Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Transformaciono liderstvo - ključ uspešnog upravljanja organizacionim promenama
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
Sažetak
Transformaciono liderstvo predstavlja ključni kvalitet za uspešno upravljanje transforma-ci-onim organizacionim promenama. U pitanju je onaj kvalitet koji upravo nedostaje tzv. transakcionom menadžmentu da efikasno okonča transformacioni ciklus. U tom smislu, uspeh u realizaciji transformacione organizacione promene podrazumeva da ključni ljudi u organizaciji (menadžeri) razviju setove odgovarajućih veština i atributa svojstvenih tzv. transformacionim liderima.
Reference
Bass, B.M., Avolio, B.J., ur. Improving organizational effectiveness through transformational leadership. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Bowditch, J.L., Buono, A.F. (1990) A primer on organizational behavior. New Jersey: John Wiley & Sons
Galpin, T.J. (1996) The human side of Change: A practical guide to organization redesign. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers
Kochan, T.A., Useem, M., ur. (1992) Transforming organizations. Oxford, itd: Oxford University Press / OUP
Parry, K.W. (1996) Transformational leadership: Developing an enterprising management culture. London, itd: Pitman
Stoner, J.F., Freeman, E.R. (1992) Management. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Tichy, N.M., Devanna, M.A. (1986) The transformational leader. New York, itd: Wiley
Walton, A.E. (1995) Staging discontinuous change. u: Nadler D.A., Shaw R.B., Walton A.E. i dr. [ur.] Discontinuous change: Leading organizational transformation, San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

FU: Econ&Organization (1994)
Menadžment u funkciji transformacije preduzeća
Simić Ivana Ž.

Megatrend revija (2011)
Inovativno preduzeće - uslov opstanka na tržištu
Stojković Zoran, i dr.

Sociologija (2002)
Noviji pristupi proučavanju vođstva u organizacijama
Mojić Dušan

prikaži sve [23]