Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Gramatički rod - slučaj srednjeg roda u starom engleskom i u jezicima Evrope
University of Lund + Univerzitet u Beogradu
Ključne reči: gramatički rod; srednji rod; proto-indoevropski; rodni sistem; reprodukcija; istorijska analiza; određivanje roda
Sažetak
Određenje roda kod nekih imenica srednjeg roda, poput imenice 'dete' ili 'devojčica' uvek je predstavljalo zagonetku budući da su njihovi referenti ljudska živa bića i da poseduju prirodan pol. Zbog čega se ne koristi ženski rod za devojčicu? U ovom radu pokazujemo da se takvo neobično određenje roda može pratiti od vremena kada se govorilo proto-indoevropskim jezikom (približno pre 6000 godina). Rodni sistem tada je bio binaran i kretao se od aktivnog do neaktivnog (živi referenti, neživi referenti), a sam izbor određenja roda bio je delimično determinisan sposobnošću za biološku reprodukciju. Upotreba srednjeg roda za malu decu, pa i devojčicu predstavlja reziduum posebnog Weltanschauunga dominantnog kod tadašnjih govornika. Sledstveno tome, smatramo da je istorijska analiza nužna kako bi se otkrile karakteristike dubinskog semantičkog sistema u određivanju roda.
Reference
Barber, Ch. L. (2000) The English Language: A historical introduction. Cambridge: Cambridge University Press
Corbett, G. (1999) Gender. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Fenyvesi, A. (2005) Hungarian language contact outside Hungary: Studies on Hungarian as a minority language. Amsterdam: John Benjamins
Gamkrelidze, T.V., Ivanov, V.V. (1995) Indo-European and Indo-Europeans: A reconstruction and historical analysis of a proto-language and proto-culture (part 1). Berlin: Mouton de Gruyter, Part I, English translation of Russian original of 1984, English version by Johanna Nichols
Holmberg, A., Urpo, N. (1993) Case and other functional categories in Finnish syntax. Berlin: Walter De Gruyter
Lass, R. (1994) Old English: A historical linguistic companion. Cambridge, itd: Cambridge University Press
Ledo-Lemos, F.J. (2003) Femininum Genus a study on the origins of the Indo-European feminine grammatical gender. Muenchen: Lincom Europa
Lehmann, W.P. (2002) Pre-Indo-European. Journal of Indo-European Studies Monograph, 41
Shields, K. (1979) A theory of gender change. Glossa, 13, 27-38
Toyota, J. History of English: Origins of peculiarities. Basingstoke: Palgrave, forthcoming
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 19.01.2010.

Povezani članci

Psihologija (2011)
Morpho-semantic properties of Serbian nouns: Animacy and gender pairs
Radanović Jelena, i dr.

FU: Lingustics&Literature (2005)
I-mutacija u staroengleskom
Radić-Bojanić Biljana, i dr.

Nasleđe Kragujevac (2016)
Kongruencija po rodu imenica opšteg roda na formant -ica kod govornika srpskog jezika
Košprdić Miloš Đ.