Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Slinavozeleno more - voda kao metafora u Džojsovom Uliksu
Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije - FMK, Beograd

e-adresaigrutinovic@bvcom.net
Ključne reči: voda; metafora; Uliks
Sažetak
Rad analizira metaforička značenja koja ima voda u Džojsovom Uliksu u okviru nove mitologije vode koju je uveo modernizam putem tumačenja drevnih mitova od strane prvih antropologa i psihologa. Posebno se osvrće na simboličko putovanje preko vode, u kome voda rastače, ali zatim i regeneriše junaka. Voda se u Uliksu povezuje sa izgnanstvom iz stabilnosti doma i zdravog razuma ka svemu što je primitivno, iracionalno, ili na drugi način uznemirujuće. Kao protejska pramaterija, voda je animalna i feminina, povezana sa seksualnošću, rađanjem, i materinstvom. U Had 'Hada' i Pakao 'Kirke' ulazi se kroz vodu, a oni sadrže sve vodene strahote materije. Na smrt davljenjem, koja može sa sobom doneti regeneraciju, često se aludira u romanu, i ona se povezuje sa lustralnim vodama i krštenjem. Blaga koja voda daje i predstavlja uključuju međuljudsko jedinstvo, umetnost, i životodavnu vodu. U romanu se naznačava da je moguće pronaći srednji put između ekstrema duha i materije, objektivnosti i subjektivnosti, Skile i Haribde.
Reference
Adams, R.M. (1962) Surface and symbol: The consistency of James Joyces Ulysses. New York: Oxford University Press
Blamires, H. (1967) The Bloomsday Book: A Guide through Joyce's Ulysses. London: Methuen & Co
Bolt, S. (1992) A Preface to James Joyce. New York: Longman
Brooks, C. (1971) A shaping Joy - studies in the writer's craft. London: Methuen
Edel, L. (1982) Stuff of sleep and dreams: Experiments in literary psychology. London: Chatto & Windus
Ellmann, R. (1957) Ulysses the Divine Nobody,. Yale Review: A National Quarterly, pp. 56-71
Ellmann, R. (1972) Ulysses on the liffey. New York: Oxford University Press
Ellmann, R. (1959) James Joyce. New York: Oxford University Press
Homer (1984) The Odyssey. Oxford: Oxford University Press, Translated by Walter Shewring
James, J. (1996) A Portrait of the Artist as a Young Man. London: Penguin popular classics
Joyce, J. (1992) Ulysses. London: Penguin Books
Joyce, J. (1963) Ulysses. London: Penguin Books
Longfellow (1922) The secret of the sea. u: The Complete Poetical Works, Boston: Houghton Mifflin Company
Martin, T.P. (1990) Joyce, Wagner, and the Wandering Jew. Comparative Literature, 42(1): 49
Mason, M. (1972) James Joyce: Ulysses. London: Edward Arnold
OConnor, U., ur. (2004) The Joyce we knew. Dingle: Brandon Books
Scott, B.K. (1987) James Joyce. Brighton: The Harvester Press
von Abele, R. (1954) Ulysses: The Myth of Myth. PMLA, 69(3): 358
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 24.09.2013.