Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, br. 1, str. 77-90
Turističko putovanje i dokolica kao vrednosti i neke obrazovne karakteristike odraslih
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Sažetak
U svrsi ovog članka dominiraju dve dimenzije. Prvo, čine se napori osvetljavanja i približavanja interdisciplinarnom prožimanju i povezivanju, po sebi složenih i kompleksnih, te multidisciplinarnih pojmova i fenomena: obrazovanje, vrednost, vrednosne orijentacije, dokolica i turizam. Drugo, u članku se iznose rezultati empirijskog istraživanja koji, istovremeno, potkrepljuju prvu dimenziju. Naime, istraživačka interesovanja empirijskog dela ispitivanja se kreću u domenu povezanosti vrednosnih orijentacija odraslih u slobodnom vremenu, vrednosnog poimanja turističkog putovanja i obrazovnih karakteristika odraslih. Od obrazovnih karakteristika, u ovom radu su tretirane turističko-obrazovna pripremljenost i nivo formalnog obrazovanja. Rezultati istraživanja pokazuju da vrednosni aspekt dokolice i vrednosni aspekt turističkog putovanja kao njene aktivnosti nisu uvek u harmoniji. Različite obrazovne karakteristike ispitanika pojavljuju se kao determinante koje su različito povezane sa vrednosnim poimanjem slobodnog vremena i vrednovanjem konkretne turističke aktivnosti u slobodnom vremenu. Činjenica da je ova povezanost jača i značajnija u nekim aspektima, a slabija i statistički neznačajna u drugim, ukazuje na opšti zaključak da obrazovne karakteristike odraslih jesu determinanta vrednovanja slobodnog vremena i turističkog ponašanja u njemu, ali ne jedina. Ranije realizovana istraživanja su pokazala da lične vrednosti jesu indikatori i prediktori stila putovanja (R. Madrigan i dr.). Ovo istraživanje potvrđuje tezu da visoko kvalitetna turistička ponuda mora uvažavati ne samo lične vrednosti nego i obrazovne karakteristike potencijalnih turista.
Reference
Crouch, D. (2000) Places around us: Embodied lay geographies in leisure and tourism. Leisure Studies, 19
Dalen, E. (1989) Research into values and consumer trends in Norway. Tourism Management, 10
Dattilo, J. (1999) Leisure education program planning. State College, PA: Ventura Pub. Inc
Halman, L. (2001) The European values study: A third wave. Tilburg: EVS
Kačavenda, N.M. (1983) Vrednosne orijentacije odraslih i obrazovanje - ka ispitivanju odnosa - vrednosne orijentacije odraslih - izbor sadržaja obrazovanja. Beograd: Prosvetni pregled
Kačavenda-Radić, N., Kelly, J. (1993) Leisure, issues and concepts. Leeuwarden: WICE
Kačavenda-Radić, N.M. (1989) Slobodno vreme i obrazovanje. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kelly, J., Freysinger, V. (2000) 21st century leisure. Boston: Allynand Becon
Lovat, J.T. (2005) Australian perspectives on values education: Research in philosophical, professional and curricular. Public Schools NSW, Department of Education and Training, http://schools.nsw.edu._leadership/prof_read/ethics/lovat.php
Madrigal, R. (1995) Personal values, traveler personality type, and leisure travel style. Journal of Leisure Research, 27, 2
Madrigal, R., Kahle, L.R. (1994) Predicting vacation activity preferences on the basis of value-system segmentation. Journal of Travel Research, 32, 3
Negreanu, E. (2006) Teacher training for values education. u: Terzis N. [ur.] Lifelong Learning in the Balkans, Thessaloniki: Publishing House Kyriakidis Brothers
Neulinger, J. (1981) The psychology of leisure. Illinois: Ch. C. Thomas
Pejatović, A.P. (1994) Vrednosne orijentacije i obrazovne potrebe odraslih. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Pejatović, A. (2005) Obrazovanje i kvalitet života. Beograd: IPA
Plog, S.C. (1991) Leisure travel. N.Y: John Wiley
Ruskin, H., Sivan, A., ur. (1995) Leisure education. Jerusalem: WLRA
Tign, G., Lupu, N., Tale, M. (2007) The influence of national culture on tourism behavior. Hotellink, 7, 9-10
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2009.

Povezani članci

Inovacije u nastavi (2011)
Završne procene postignuća polaznika na kursevima stručnog osposobljavanja
Pejatović Aleksandra, i dr.

Teme (1994)
Vrednosne orijentacije odraslih
Pejatović Aleksandra P.

Andragoške studije (2009)
Dokoličarsko obrazovanje - suština i modeli
Kačavenda-Radić Nada

prikaži sve [33]