Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2006, vol. 12, br. 3-4, str. 65-72
Uticaj vremena setve na prinos i kvalitet semena crnog luka (Allium cepa L.) u proizvodnji sistemom 'seme-seme'
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: seme; crni luk; vreme setve; prinos; kvalitet
Sažetak
U istraživanjima su zastupljene četiri sorte crnog luka poreklom iz različitih agroklimatskih područja u našoj zemlji (Prizrenski pogačar, Kupusinski jabučar, Trebinjska kapula i Holandski žuti). Setva je obavljena 15 jula (I rok setve), 5- avgusta (II) i25. avgusta(III). Setva je vršena u redove na rastojanju od 45cm i pri rastojanju u redu od 5cm (sklop biljaka 44,8/m2). Ogled je postavljen po split-plot metodu u tri ponavljanja. Giberelinaska kiselina GA3 je primenjena u koncentraciji od 50 ppm kada su biljke u fazi 6-7 listova. Analiziran je prinos i glavne komponente prinosa (procenat cvetalih biljaka, plodova/cvasti, semena /plodu, masa 1000 semena, energija klijanja, ukupna klijavost). Procenat cvetanja u toku dvogodišnjeg istraživanja uslovljen je vremenom setve. Odlaganjem setve od jula ka avgustu rezultira redukcijom procenta cvetalih biljaka od 90% -40%, uz produkciju samo jednog cvetonosnog stabla po biljci. Setva-cvetanje-sazrevanje semena prispeva skoro istovremeno nakon 405-370 dana. Najveća proizvodnja semena je ostvarena u i setvenom roku od 15-Jula kod svih sorata. Sorta razlika je prisutna u obe godine proizvodnje. Najveći prinos ostvaren je kod sorte Kupusinski jabučar u I roku setve-440,4 kg/ha (u prvoj godini) i značajno niži u III roku od 25. avgusta kod Holandskog žutog sa svega 140,6 kg/ha (u I godini).
Reference
Anjaneyulu, U., Narendra, S., Netra, P., Kalda, T.S. (1988) Shortening the seed production cycle in onion. Seed Research, India, 16(1), 1-4
Branca, R., Ruggeri, A. (1994) Reproductive response of onion seed plants to photo thermal conditions. Acta Horticulturae, 362, 25-34
Dellacecca, V., Miggiano, A., Lovato, A.F., Galletti, S. (1994) Seed yield of transplanted glasshouse-grown onion (Allium cepa L) plantlets. Acta Horticulturae, 362, 43-50
Garay, O.J.A., Gomez, J.A.E. (1996) Yield and quality of onion seed production by seed to seed method. Revista Fitotecnia Mexicana, 19, 1. 75-86
Ha, I.J., Ryuj, Y.W. (1996) Effect of planting time and mulching material on growth and seed yield for seed production culture in onion. RDA-Journal of Horticulture Science, 38, 1, 640-647
Ruggeri, A., Branca, F. (1994) Sowing date and GA3 in onion seed production. Acta Horticulturae, 362, 35-42
Uzo, J.O. (1994) Studies on bolting phenomenon in a short-day onion cultivar. Ghana Journal of Agricultural Science, 11, str. 1-3
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.08.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka