Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 25, br. 2, str. 41-46
Rojal - nova sorta proljetnog ječma
aJU Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
bUniverzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, Republika Srpska, BiH + Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Poljoprivredni fakultet, Republika Srpska, BiH
cUniverzitet u Podgorici, Biotehnički fakultet, Podgorica, Crna Gora

e-adresapolj.institut.bl@blic.net
Ključne reči: sorta; Hordeum sativum L.; prinos; kvalitet
Sažetak
Pored oplemenjivačkog rada na ozimoj pšenici, rad na ječmu, (proljetnom i ozimom) u JU Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka, zauzima značajno mesto. Oplemenjivačkim programom planirano je stvaranje novih sorti ječma koje će imati velik genetski potencijal za stabilan prinos, a po mogućnosti i što više dobrih i drugih agronomskih osobina, kao i što veću tolerantnost prema abiotičkim i biotičkim faktorima. Rezultat višegodišnjeg rada u navedenoj oblasti, u 2018. godini potvrđen je priznavanjem jedne nove sorte proljetnog ječma koji se po osnovnim tehnološkim parametrima svrstava u grupu pivskih ječmova, pod komercijalnim imenom Rojal. U dvogodišnjim ogledima Komisije za priznavanje sorti Repubilike Srbije u periodu 2017. i 2018. utvrđeno je da linija pod radnim nazivom BL 55-16 ispoljava različite, uniformne i stabilne osobine jedne sorte i da je u proseku za sve lokalitete i godine ispitivanja ostvarila prinos u nivou standarda, ali je po tehnološkim osobinama bila bolja od standarda - NS Marko. Novopriznata linija dobila je komercijalno ime Rojal i istovremeno je prva priznata sorta proljetnog pivskog ječma u Poljoprivrednom institutu Republike Srpske, Banja Luka, koja se odlikuje visokim genetskim potencijalom za prinos, koji iznosi preko 8,5 t ha-1 i visokim kvalitetom, prije svega manjim sadržajem proteina, većim sadržajem ekstrakta, nešto krupnijim zrnom, većom hektolitarskom masom u odnosu na sortu standard. Sorta Rojal ostvarila je, za obe godine ispitivanja i sve lokalitete prosečan prinos od 5.780 kg ha-1, a sorta standard NS Marko 5.602 kg ha-1. Lokalitet Novog Sada u periodu ispitivanja izdvojio se u odnosu na druge lokalitete kao najpovoljnija sredina za gajenje ovog ječma u 2017. godini. Na datom lokalitetu, sorta Rojal ostvarila je prinos od 8.974 kg ha-1, dok je prinos standarda NS Marko bio 8.780 kg ha-1. Najveći prosečan prinos za obe godine ispitivanja navedena sorta je ostvarila na lokalitetu Pančevo, kada je prinos kod ove sorte ječma iznosio 7.434 kg ha-1.
Reference
European Brewery Convention (1998) Analytica - EBC. Nurnberg: Verlag Hans Carl Getranke Fachverlag
Gaćeša, S., Grujić, O., Klašanja, M. (1992) Značaj i ocena kvaliteta ječma i tehnologije slada i piva. u: Lazić V [ur.] Pivski ječam i slad, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 217-248
Kunze, W. (1999) Technology brewing and malting. Berlin: VLB, 2nd ed
Malešević, M., Starčević, L. (1992) Proizvodnja pivskog ječma. u: Lazić V. [ur.] Pivski ječam i slad, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 14-51
Mandić, D., Pržulj, N., Đurašinović, G., Jovović, Z. (2019) Produktivnost fakultativnih genotipova ovsa u jesenjoj i prolećnoj setvi. Selekcija i semenarstvo, vol. 25, br. 1, str. 1-8
Newman, R.K., Newman, C.W. (2008) Barley for food and health: Science, technology, and products. Hoboken, New Jersey, USA: John Willey & Son, Inc, 245 pp
Pržulj, N., Momčilović, V., Kovačević, N. (2011) NS sorte ječma i ovsa odličnog kvaliteta i visokog prinosa. u: Zbornik referata 45. Savetovanja agronoma Srbije, 30 January - 05. February. Zlatibor, Serbia, 45-60
Pržulj, N., Momčilović, V., Mirosavljević, M., Jovićević, Z. (2013) NS Ibar and NS Ulog - nove sorte ozimog stočnog ječma. Selekcija i semenarstvo, vol. 19, br. 2, str. 71-77
Sadras, V.O., Calderini, D. (2009) Crop Pfysiology-aplications for genetic improvement and agronomy. Elsevier, 579
Schwarz, P., Li, Y. (2011) Malting and brewing uses of barley. u: Urlich S.E. [ur.] Barley: Production, Improvement, and Uses, Oxford: Wiley-Blackwell, 478-511
Ullrich, S.E. (2011) Barley: Production, improvement, and uses. Oxford, UK: Wiley-Blackwell
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SelSem1902041M
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Selekcija i semenarstvo (2014)
Nove sorte jarog pivskog ječma NS Mile i NS Marko
Pržulj Novo, i dr.

Selekcija i semenarstvo (2016)
NS Kosmaj i NS Maestral - nove kvalitetne sorte novosadskog stočnog ječma
Mirosavljević Milan, i dr.

Letop nauč rad Polj fak (2014)
Uticaj različitih doza azota u prihranjivanju i gustine setve na prinos ozimog ječma
Aćin Vladimir, i dr.

prikaži sve [15]