Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, br. 26, str. 36-44
Arhitektura vila kao element identiteta Vrnjačke Banje
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd

e-adresaigor@iaus.org.yu, anab@iaus.org.yu
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 16007: Održivi razvoj i uređenje banjskih i turističkih naselja u Srbiji

Ključne reči: arhitektura; vila; identitet; turizam
Sažetak
Arhitektura vila predstavlja jednu od upečatljivih karakteristika fizičke strukture Vrnjačke Banje i izdvaja se kao poseban tip objekata koji učestvuju u formiranju turističke ponude. Polazeći od uverenja da uređen prostor i izgrađena fizička struktura kao rezultat delovanja urbanista i arhitekata značajno učestvuju u formiranju identiteta i prepoznatljivosti naselja analizirano je mesto, uloga i značaj arhitekture vila u formiranju identiteta Vrnjačke Banje. U radu se analizira arhitektonska tipologija i njeni elementi koji su karakteristični za ovaj tip objekata. Ukazuje se na ulogu koju izdvojeni objekti ostvaruju na višim urbanističkim nivoima, najpre u formiranju karakterističnih, prepoznatljivih arhitektonsko-urbanističkih celina, a zatim i u formiranju identiteta, a samim tim i turističke atraktivnosti naselja. Problematika je posmatrana u kontekstu razvoja turizma, kao preduslov prepoznatljivosti mesta i mogućnosti brendiranja, što doprinosi iskorišćenju turističkih potencijala.
Reference
*** (2005) Generalni plan Vrnjačke Banje 2005-2021. Službeni list opštine Kraljevo, 12, obrađivač IAUS, rukovodilac izrade Marić I
Architect's Council of Europe (2004) Architecture and quality of life. Brussels
Blagojević, L. (2000) Moderna kuća u Beogradu, 1920-1941. Beograd
Borović-Dimić, J., Dimić, B. (2003) Vrnjačka Banja na starim razglednicama. Vrnjačka Banja: Kulturni centar
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (2007) Architecture in tourism: Analysis of interaction between architecture and tourism. http://www.bmwa.gv.at, 13.01. 2009
Đokić, V. (2007) Morfološka istraživanja u urbanizmu. Arhitektura i urbanizam, br. 20-21, str. 61-72
Ignjatović, A. (2007) Jugoslovenstvo u arhitekturi 1904-1941. Beograd
Keković, A.Đ., Čemerikić, Z. (2001) Moderna u Niškoj Banji - vile i hoteli. Arhitektura i urbanizam, 8, str. 61-71, IUAUS, Beograd-Niš
Lasansky, M.D., Mclaren, B., ur. (2004) Architecture and tourism: Perception, performance and place. Oxford: Berg Publishers
Marić, I., Pucar, M., Bakić, O. (2005) Obnova Vrnjačke Banje i održivi razvoj turizma. Arhitektura i urbanizam, br. 16-17, str. 21-30
Marić, I. (1997) Nove beogradske vile. Arhitektura i urbanizam, 4, str. 37
Marić, I., Bogdanov, A., Manić, B. (2009) Tipologija arhitektonskih objekata u funkciji turizma na području GP Vrnjačke Banje. u: Neki aspekti održivog prostornog razvoja Srbije, Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, str. 77-92
Norberg-Šulc, K. (1999) Egzistencija, prostor i arhitektura. Beograd: Građevinska knjiga
Pušić, L.M. (2004) Sustainable development and urban identity a social context. Spatium, br. 11, str. 1-6
Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo (2004) Generalni plan Vrnjačke Banje - zaštita i revitalizacija graditeljskog nasleđa. Kraljevo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 22.09.2009.