Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, br. 33, str. 3-15
Razvojni tokovi u srpskoj arhitekturi od 1945. do 1961. godine
nema

e-adresadijanam.maric@gmail.com
Ključne reči: pedesete; arhitektonski graditeljski slojevi; reprezentativna arhitektonska dela; srpska arhitektura; beogradska škola moderne arhitekture
Sažetak
Srpska arhitektura prvih godina nakon Drugog svetskog rata i tokom pedesetih godina dvadesetog veka do sada nije bila temeljito sagledana i pored toga što je postojalo dovoljno izvora, građe, literature i samih objekata nastalih u to vreme. Istraživanje usmereno na arhitektonsko stvaralaštvo u pomenutom periodu pokazalo je jednu slojevitu i živu sliku veoma bogate i kvalitativno raznolike delatnosti, kao i snažne graditeljske produkcije u oblasti urbanizma i arhitekture. Moglo bi se zapaziti da je upravo delatnost koja je započeta u tim vremenima, ostavila važan trag i u mnogim elementima usmerila razvoj gradova, naselja, sela, pa i regija u Srbiji, dajući im vidljiv i prepoznatljiv graditeljski sloj, prema kome do danas nije izgrađen odgovarajući vrednosni odnos. Takođe, u tom periodu delovale su i stasavale graditeljske ličnosti koje su dale reprezentativna dela, kako u oblasti stambene izgradnje, tako i u oblasti javnih objekata različitih sadržaja, doprinoseći razvoju tzv. beogradske škole moderne arhitekture koja je u velikoj meri odredila pravce razvoja srpske arhitekture u drugoj polovini dvadesetog veka.
Reference
*** (1950) Prvo savetovanje arhitekata i urbanista FNRJ u Dubrovniku. Arhitektura i urbanizam, Zagreb, 11-12, str. 4-28
Blagojević, Lj. (2005) Novi Beograd - osporeni modernizam. Beograd
Brkić, A. (1992) Znakovi u kamenu - srpska moderna arhitektura 1930-1980. Beograd
Janković, M. (1955-1956) Stadion Jugoslovenske narodne armije u Beogradu. Pregled arhitekture, Beograd, 4-5, str. 96-101
Joedicke, J. (1978) Candilis, josic, Woods, a decade of architecture and urban design. Stuttgart: Kramer
Kadijević, A. (2008) O socrealizmu u beogradskoj arhitekturi i njegovim oprečnim tumačenjima. Nasleđe, br. 9, str. 75-88
Krunić, J., ur. (1948) Zadružni domovi zbirka projekata masovne izgradnje na teritoriji uže Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine i Autonomne Kosovsko Metohijske oblasti u 1948 godini. Beograd: Zadružna knjiga
Macura, M. (1963) Delo, čovek i vreme. Arhitektura i urbanizam, Beograd, 24, str. 7-12
Macura, M. (1984) Marginalije uz četrdesetogodišnjicu. Izgradnja, Beograd, 11, 163-167
Manević, Z. (1972) Novija srpska arhitektura. u: Srpska arhitektura 1900-1970, Beograd: Muzej savremene umetnosti
Marković, P.J. (1996) Beograd između Istoka i Zapada (1948-1965). Beograd
Martinović, U. (1978) Arhitektura, autori i ostvarenja. u: Stojanović B., U.Martinović [ur.] Beograd 1945-1975 - urbanizam arhitektura, Beograd
Milašinović, M.D. (2010) Srpska arhitektura šeste decenije dvadesetog veka. Beograd, doktorska disertacija odbranjena na Filozofskom fakultetu u Beogradu
Milašinović, M.D. (2010) Arhitektonski biroi. u: Srpska enciklopedija, Novi Sad-Beograd: Zavod za udžbenike, str. 350-351
Mitrović, M., ur. (1953) Gradovi i naselja u Srbiji - razvoj, urbanistički planovi i izgradnja 1946-1951. Beograd: Urbanistički zavod Narodne Republike Srbije
Protić, M.B. (1980) Slikarstvo šeste decenije u Srbiji. u: Jugoslovensko slikarstvo šeste decenije, Beograd: Muzej savremene umetnosti, katalog izložbe, 33
Somborski, M. (1969) Problemi urbanističkog planiranja Beograda. Urbanizam Beograda, I, 1, 5-10
Stojanović, B. (1947-1948) Konkursi za Dom Centralnog komiteta KPJ i Zgradu Predsedništva vlade FNRJ. Tehnika, Beograd, br. 6, 141-148
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/arhurb1133003M
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman