Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, br. 33, str. 67-74
Uloga zelenih površina u prostorno-funkcionalnoj koncepciji bloka 23 u Beloj Crkvi
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd

e-adresabozam@iaus.ac.rs, tijana@iaus.ac.rs, anan@iaus.ac.rs
Projekat:
Prostorni, ekološki, energetski i društveni aspekti razvoja naselja i klimatske promene - međusobni uticaji (MPNTR - 36035)

Ključne reči: urbana struktura; urbani blok; pasivni koncept; zelene površine; urbana
Sažetak
U ovom radu ispituju se mogućnosti unapređenja urbane strukture naselja putem interpolacije pasivnih koncepata zaštite od globalnih klimatskih promena, koji su jedna od mera bioklimatskog projektovanja i planiranja grada. Kao vrsta pasivnog koncepta zaštite koja se u radu opisuje izdvaja se način primene zelenih površina u planiranju urbanog tkiva. U istraživanju se primenjuje metod analize građe: postojeće zakonske regulative, planske dokumentacije, stručne literature, dostupnih inostranih iskustava, kao i snimanje postojećeg stanja na terenu. Studija slučaja prikazuje koncepciju planskog rešenja za blok 23 u Beloj Crkvi, sa posebnim osvrtom na ulogu zelenila. Ukazuje se na specifičan položaj bloka u gradskom tkivu, gde se planirana namena - stanovanje - nalazi u neposrednoj blizini postojeće namene - industrije. Zatim se analizira mogućnost da se spontano razvijena poljoprivredna delatnost u okviru bloka, afirmiše kroz davanje planskih smernica, a na osnovu prikazanih primera urbane poljoprivrede u inostranstvu.
Reference
Adlešić, M. (2009) Održivost koncepta ideje 'Vrtni grad' u procesu revitalizacije sela - primer naselja Kulpin u Vojvodini. Arhitektura i urbanizam, br. 27, str. 70-77
Anastasijević, N. (1995) Zelenilo banjskih i klimatskih mesta Jugoslavije. u: Banjska i klimatska mesta Jugoslavije, Beograd: Savez inženjera i tehničara Srbije
Crnčević, T.B., Bakić, O. (2008) The system of green surfaces in spas with special reference to the case studies: Vrnjačka, Kanjiža and Pribojska SPA. Spatium, br. 17-18, str. 92-97
Cvejić, J., Bobić, A., Tutundžić, A., Radulović, S. (2011) Adaptacija gradova na klimatske promene - uloga zelene infrastrukture. u: Budućnost razvoja naselja u svetlu klimatskih promena, Zbornik radova, Beograd: Društvo urbanista Beograda, str. 27-44
Đokić, V. (2007) Morfološka istraživanja u urbanizmu. Arhitektura i urbanizam, br. 20-21, str. 61-72
Kolić, B. (1995) Uticaj šuma i vegetacije na klimu i mikroklimu Banja i klimatskih mesta. u: Naučni skup: Banje i banjska lečilišta u Jugoslaviji, Beograd: Savez inženjera i tehničara Srbije, str. 172-181
Maksimović, B. (1957) Urbanizam. Beograd: Građevinska knjiga
Niković, A., Manić, B. (2011) Principi izgradnje novog urbanog bloka na primeru naselja Bela Crkva. Savremeno graditeljstvo, 7, str. 38-48
Niković, A., Manić, B., Marić, I. (2011) Urbomorfološka analiza naselja Bela Crkva u cilju unapređenja urbane i fizičke strukture. Arhitektura i urbanizam, br. 32, str. 65-75
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/arhurb1133067M
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman