Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, br. 36, str. 50-56
Regionalne strategije prilagođavanja klimatskim promenama - smernice za urbanističko planiranje u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Katedra za urbanizam i prostorno planiranje

e-adresam.ma@sezampro.rs
Projekat:
Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu - praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje (MPNTR - 43007)

Ključne reči: regulativa; ranjivost; zemlje post-socijalizma; fleksibilnost
Sažetak
Pitanja klimatskih promena značajno menjaju karakter urbanističkog planiranja. Dok su promene planskog procesa usmerene ka mehanizmima za hitno delovanje u izmenjenim okolnostima u smislu dubljeg razumevanja uzroka pojava i predviđanja budućih promena, konkretne mere se odnose na utvrđivanje okvira za novu i postojeću izgradnju koji će dovesti do smanjenja emisije ugljen-dioksida i razvoja otpornosti naselja na ekstremne uticaje. Težište je prebačeno na planiranje upotrebe zemljišta i razvoj i primenu građevinskih propisa. Smatra se da planiranje na lokalnom nivou predstavlja adekvatno sredstvo rešavanja problema klimatskih uticaja u zajednici. Načelno posmatrano, urbanističko planiranje predstavlja instrument sprovođenja nacionalnih strategija za ublažavanje i prilagođavanje na lokalnom nivou. Uspešno sprovođenje strategija zasniva se na razvijenoj vertikalnoj i horizontalnoj institucionalnoj i proceduralnoj koordinaciji. U okolnostima specifičnog postsocijalističkog konteksta urbanog restruktuiranja, kojeg odlikuje nedostatak razvijenih institucija i odgovarajućih procedura, teško je očekivati primenu propisanih procedura i vertikalnu i horizontalnu harmonizaciju politika prostornog razvoja. Shodno tome, preporučuju se politike usmerene ka kratkoročnim poboljšanjima, koje se oslanjaju na upravljanje postojećim klimatskim rizicima i kratkoročne projekcije klimatskih uticaja. Među glavnim preporukama regionalnih strategija prilagođavanja klimatskim promenama koje se odnose na kreatore politika u oblasti prostornog razvoja je utvrđivanje nove i efikasnija primena postojeće legislative u oblasti životne sredine i planiranja. Smatra se da većina država regiona ima odgovarajuću legislativu i da napore treba usmeriti ka efikasnijoj primeni postojećih planerskih i građevinskih regulativa, pre svega u područjima izloženim klimatskim uticajima. U nedostatku nacionalne strategije prilagođavanja klimatskim promenama, smernice za urbanističko planiranje moguće je tražiti kroz uporednu analizu regionalnih preporuka u oblasti urbanističkog planiranja i postojećeg legislativnog okvira u Srbiji.
Reference
*** (2009-2011) Zakon o planiranju i izgradnji. Službeni glasnik RS, br. 72/09, 81/09, 64/2010,24/2011
*** (2010) Initial national communication of the Republic of Serbia under the United Nations Convention on Climate Change. Belgrade, str. 76, 88, http://unfccc.int/resource/docs/natc/srbnc1.pdf
*** (2004-2009) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik RS, br. 135/4, 36/09
*** (2004-2009) Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu. Službeni glasnik RS, br. 135/4, 36/09
*** (2010) Zakon o prostornom planu Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 88
*** (2004-2010) Zakon o strateškoj proceni uticaja. Službeni glasnik RS, br. 135/04, 88/10
Bajec, L.N., Maruna, M. (2011) Changing lanscapes, balancing actions: Belgrade water front adaptation to climate change. u: EFLA regional congress of lanscape architecture, Tallin, Estonia, 2-4 November
Brooks, N. (2003) Vulnerability, risk and adaptation: A conceptual framework. Tyndall Centre for Climate Change Research, Working Paper
Burton, I., Huq, S., Lim, B., Pilifosova, O., Schipper, E.L. (2002) From impacts assessment to adaptation priorities: The shaping of adaptation policy. Climate Policy, 2(2): 145-159
Environment and Security Initiative (ENVSEC) (2012) Climate change in the West Balkans. Zoi environment network, http://issuu.com/zoienvironment/docs/balkan-exec-
European Environment Agency (EEA) (2012) Urban adaptation to climate change in Europe. http://www.eea.europa.eu.publications/urban-adaptation-to-climate-change
Füssel, H.M. (2007) Adaptation planning for climate change: Concepts, assessment approaches, and key lessons. Sustainability Science, 2(2): 265-275
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2012) Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation: A special report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK-New York, NY: Cambridge University Press
International Association for Impact Assessment (2005) A Guide for Incorporating Adaptation to Climate Change into Land-Use Planning. www.iaia.org/...Climate.../Canada_CC_Land%20Use%20GuideNOV05.pdf
IPCC (2007) Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Gtroups I, II and III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva: IPCC, www.ipcc.ch
Lazarević-Bajec, N. (2011) Integrating climate change adaptation policies in spatial development planning in Serbia: A challenging task ahead. Spatium, br. 24, str. 1-8
Maruna, M.N., Lazarević, B., Mihajlov, V. (2011) Analiza prilagođenosti obrazaca urbane strukture klimatskim promenama: primer Nacrta plana detaljne regulacije Ada Ciganlija. u: Zlatanović Tomašević V., Gajić R., Kaić F. [ur.] Budućnost razvoja naselja u svetlu klimatskih promena, Beograd: Društvo urbanista Beograda
Neil, A.W., Arnell, N.W., Tompkins, E.L. (2005) Successful adaptation to climate change across scales. Global Environmental Change, 15(2): 77-86
Peltonen, L. (2006) The challenge of climate change adaptation in urban planning. u: A Future with Zero CO2 Emision/P4, 15 May, Stockholm
Regional Cooperation Council (RCC) (2008) South-East European Climate Change Framework Action Plan for Adaptation (SEE/ CCFAP-A). Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
South East European Forum on Climate Change Adaptation (SEEFCCA) (2012) Regional climate vulnerability assessment synthesis report: Croatia, FRY Macedonia, Montenegro, Serbia. http://www.seeclimateforum.org/cms/view.php?id=243&userid=0
Stanilov, K. (2007) The post-socialist city: Urban form and space transformations in central and Eastern Europe after socialism. Dordrecht: Springer
Stojanović, B. (2002) Osnovni elementi procesa racionalnog upravljanja lokalnom zajednicom. u: Hiber D. [ur.] Principi modernog upravljanja lokalnom zajednicom, Beograd: CLDS
UNDP (2012) Study of achievements and perspectives towards a green economy and sustainable growth in Serbia. http://www.undp.org.rs/index.cfm?event=public.publicationsD. etails&revid=67A9717E-972F-48CA-F5A05817E7074634
United Nation Development programme (2009) Assessment of capacities for low carbon and climate resilient development, West Balkan countries
United Nations Economic Commission for Europe (ENECE) (2007) Belgrade initiative: Enhancing the regional SEE cooperation in the field of climate change: Climate Change Framework Action Plan for the SEE region, and the establishment of a sub-regional, virtual climate change related. u: Environment for Europe, Ministerial conference, (VI), Belgrade: Centre for Research and Systematic Observation, Education, Training, Public Awareness and Capacity Building
United Nations Economic Commission for Europe (2007) Environmental Performance Review - Second Review. New York - Geneva: United Nations
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (2010) Adaptation assessment, planning and practice: An overview from the Nairobi Work Programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate change. unfccc.int/files/meetings/cop_12/application/pdf/sbsta_26.pdf
Wilson, E. (2006) Adapting to climate change at the local level: The spatial planning response. Local Environment, 11(6): 609-625
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/arhurb1236050M
objavljen u SCIndeksu: 18.03.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman