Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 35, br. 5, str. 491-498
Nova bolest jagode u Srbiji
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
bInstitut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd, Srbija
cSyngenta Agro Services AG, Beograd

e-adresamirkoivan@agrifaculty.bg.ac.yu
Sažetak
Nova bolest jagode, opisana pod nazivom antraknoza, odnedavno je prisutna i u našoj zemlji. Antraknoza je destruktivna bolest plodova jagode u toplim i kontinentalnim klimatskim uslovima. Kod nas je prvi put zabeležena 2004. godine u okolini Valjeva. Na dve plantaže bilo je velikih gubitaka, te su morale biti preorane. Gljiva je izolovana iz zaraženih plodova i stolona. Na osnovu morfoloških i patogenih odlika i PCR analize sa specifičnim prajmerima za referentne vrste, sa jagode su izolovane i identifikovane dve vrte gljiva. Izolat sa stolona je identifikovana kao Colletotrichum gloeosporioides, a sa plodva kao C. acutatum. Ujedno, ovo je prvi nalaz C. acutatum na jagodi u Srbiji. C. acutatum je karantinski patogen u zemljama EU i nalazi se na A2 listi. Nakon otkrića kod nas, ovaj patogen je sa A1 prebačen na A2 karantinsku listu. Patogen se prenosi sadnim materijalom, te su fitosanitarne mere veoma važne u prevenciji bolesti.
Reference
Day, J.P., Shattock, R.C. (1997) Aggressiveness and other factors relating to displacement of populations of Phytophthora infestans in England and Wales. European Journal of Plant Pathology, 103(4): 379-391
Eastburn, D.M., Gubler, W.D. (1990) Strawberry anthracnose: Detection and survival of colletotrichum acutatum in soil. Plant Disease, 74(2): 161
Guerber, J.E., Correll, J.C. (2001) Characterization of glomerella acutata, the teleomorph of colletotrichum acutatum. Mycologia, 93(1): 216
Howard, C.D., Maas, J.L., Chandler, C.K., Albregts, E.E. (1992) Anthracnose of strawberry caused by Colletotrichum complex in Florida. Plant Diseases, 76, str. 976-981
Ivanović, M., Ivanović, D. (1992) Proučavanje Colletotrichum gloeosporoides, prouzrokovača antraknoze višnje i delovanje nekih fungicida na gljivu 'in vitro'. Zaštita bilja, vol. 43(3), No 201: 211-218
Ivanović, M., Ivanović, D. (2005) Bolesti voćaka i vinove loze i njihovo suzbijanje. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Leandro, L.F.S., Gleason, F.W., Nutter, J.S.N., Wegulo, S.W., Doxon, P.M. (2001) Germination and sporulation of colletotrichum acutatum on symtomless strawberry leaves. Phytopathology, 91(7): 659
Legard, D. (2000) Colletotrichum diseases of strawberries in Florida. u: D. Prusky, S Freeman, and M.B.Dickman [ur.] Host Specificity, Ptahology, and Host-Pathogen Interaction of Colletotrichum, St. Paul: American Phytothological Society, Pages 292-299
Lewis, I.M.L., Mera, J., Miller, S.A. (2003) Evaluation of fungicides and a biocontrol agent for the control of anthracnose on green peper fruit. u: 2002 Fungicides, Nematocides Tests (on line), Report br. 58: vol. 62. DOI: 10.1094/FN58
OEPP (2004) Bulletin, 34, 155-157
Peres, N.A., Timmer, L.W., Adaskaveg, J.E., Collell, C.J. (2005) Lifestile of Colletotrichum acutatum. Plant Disease, 89(8): 784
Smith, B.J. (1998) Anthracnose leaf and irregular spot. Anthracnose fruit rot (black spot). Anthracnose crown rot. u: Maas I.J. [ur.] Compendium of strawberry diseases, St. Paul, MN: American Phytopathological Society, str. 24-25, 31-33, 46-48
Timmer, L.W., Brown, G.E. (2000) Biology and control of anthracnose disease of citrus. u: Prusky D., Freeman S., Dickman M.B. [ur.] Colletotrichum: Host specificity, pathology and host-pathogen interaction, St. Paul, MN: American Phytopathological Society, 300-316
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka