Metrika

  • citati u SCIndeksu: [16]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 36, br. 5, str. 303-313
Distribucija nekih ekonomski štetnih, invazivnih i karantinskih korovskih vrsta na području Srbije -I deo: Prostorna distribucija i zastupljenost osam korovskih vrsta
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
cInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun
dInstitut za pesticide i zaštitu životne sredine, Beograd
eInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
fDMS Grupa, Novi Sad

e-adresasava@agrifaculty.bg.ac.yu
Ključne reči: korovi; distribucija UTM karte
Sažetak
U radu je prikazana distribucija i zastupljenost nekih ekonomski štetnih, invazivnih i karantinskih korovskih vrsta (Abutilon theophrasti, Agropyrum repens, Amaranthus retroflexus, A. hybridus, Ambrosia artemisiifolia, Asclepias syriaca, Avena fatua i Calystegia sepium), na području Srbije, na UTM mapi, razmera 10x10 km. Snimanjima su obuhvaćene sve kategorije obradivih površina: strna žita, okopavine, višegodišnje krmne biljke, višegodišnji zasadi, strništa i nepoljoprivredne površine. Ocena zastupljenosti kartiranih vrsta rađena je po skali 1-4 (1 - vrsta se sreće pojedinačno i zauzima do 5% površine; 2 - sreće se i zauzima 5-25% površine; 3 - sreće se često i zauzima 25-50% površine; 4 - vrsta preovladava nad gajenom biljkom i zauzima preko 50% površine).
Reference
Janjić, V., Vrbničanin, S., Stanković-Kalezić, R., Radivojević, L., Marisavljević, D. (2007) Poreklo i rasprostranjenost ambrozije. u: Janjić V., Vrbničanin S. [ur.] Ambrozija, Beograd: Herbološko društvo Srbije, str. 9-28
Josifović, M., Stjepanović, L., Kojić, M., Diklić, N., ur. (1972) Flora SR Srbije. Beograd: SANU - Odeljenje prirodno-matematičkih nauka, III Tom
Malidža, G., Vrbničanin, S., Gavrić, M. (2006) Common milkweed: Adventives invasion weed species in Serbia and possibility of control: NEOBIOTA from ecology to conservation. u: 4th European Conference on Biological Invasions, Vienna, 187
Stanković-Kalezić, R. (2007) Sinekološka i floristička studija ruderalne vegetacije na području Pančevačkog rita. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Stanković-Kalezić, R., Radivojević, L., Jovanović, V., Janjić, V., Šantrić, L. (2008) Adventivna vrsta Asclepias syriaca L. na području Pančevačkog rita. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 17, br. 1, str. 95-103
Stefanović, L., Tošev, M., Stojšić, S., Vrbničanin, S. (2002) Preliminarni rezultati mapiranja korovske flore u usevu kukuruza. u: Zbornik rezimea XII simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor, 86
Stefanović, L., Vrbničanin, S., Malidža, G., Elezović, I., Stanković-Kalezić, R., Marisavljević, D., Jovanović-Radovanov, K. (2006) Kartiranje karantinskih, invazivnih i ekonomski štetnih korova na području Srbije sa predlogom mera suzbijanja. Biljni lekar, vol. 34, br. 3, str. 195-203
Tomanović, S. (2004) Alohtona adventivna flora na području Beograda - hronološko-geografska i ekološka analiza. Beograd: Biološki fakultet, magistarski rad
Vrbničanin, S., Božić, D., Rančić, D. (2007) Biologija ambrozije. u: Janjić Vaskrsija, Sava Vrbničanin [ur.] Ambrozija, str. 29-45
Vrbničanin, S., Karadžić, B., Dajić-Stevanović, Z. (2004) Adventivne i invazivne korovske vrste na području Srbije. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 13, br. 1, str. 1-12
Vrbničanin, S., Malidža, G., Gavrić, M. (2006) Mapping of Common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) on Serbia with proposal for control. u: NEOBIOTA From Ecology to Conservation, European Conference on Biological Invasions (IV), Vienna
Vrbničanin, S., Malidža, G., Stefanović, L., Elezović, I., Stanković-Kalezić, R., Jovanović-Radovanov, K., Marisavljević, D., Pavlović, D., Gavrić, M. (2008) Mapping of invasive non-native weed species in Serbia. u: International Symposium Intrctable Weeds and Plant Invaders (II), Osijek, Book of Abstracts
Vrbničanin, S., Šinžar, B. (2003) Elementi herbologije - sa praktikumom. Zemun: Poljoprivredni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 11.12.2008.