Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 42, br. 2-3, str. 209-216
Integrisana primena plodoreda i herbicida za kontrolu korova u kukuruzu
Institut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun

e-adresasmilena@mrizp.rs
Projekat:
Razvoj integrisanih sistema upravljanja štetnim organizmima u biljnoj proizvodnji sa ciljem prevazilaženja rezistentnosti i unapređenja kvaliteta i bezbednosti hrane (MPNTR - 46008)

Ključne reči: plodored; herbicid; korovi; kukuruz
Sažetak
Proučavanja nehemijskih mera za kontrolu korova, kao i njihove integrisane primene sa herbicidima u okviru integrisanog sistema mera za kontrolu korova (Integrated Weed Management System - IWMS), su i dalje veoma aktuelna. Plodored je važna mera za uspešno gajenje useva uz istovremenu kontrolu korova i drugih štetnih organizama. Smena širokoredih useva i strnina, leguminoza i žita omogućava primenu herbicida sa različitim mehanizmima delovanja čime se direktno utiče na zastupljenost korova. Osim broja i vrste useva koje ulaze u sastav plodoreda, veoma je važan i njihov redosled u rotaciji, jer će mere koje se primenjuju u prethodnom usevu imati efekat i na naredne useve. U ogledu je proučavan uticaj monokulture i dva tropoljna plodoreda kukuruz- pšenica-soja i kukuruz-soja-pšenica uz primenu herbicida, na zastupljenost jednogodišnjih i višegodišnjih korova u kukuruzu. U pogledu kontrole zakorovljenosti, najbolji efekat je ispoljio tropoljni plodored kukuruz-soja-pšenica, posebno uz primenu herbicida u preporučenoj količini. Nakon jedne rotacije useva, biomasa jednogodišnjih, a naročito višegodišnjih korova je značajno smanjena u svim varijantama primene herbicida. Pšenica je, u pogledu kontrole korova, kao gusti usev, uz herbicide koji se primenjuju tokom njenog gajenja, pogodnija kao predusev za kukuruz u odnosu na soju.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka