Akcije

IMK-14 - Istraživanje i razvoj
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2003, vol. 9, br. 1-2, str. 3-7
Mesto, uloga i značaj naučno-istraživačkog rada, kadrova i izdavačke delatnosti u aktuelnoj situaciji
Niš
Sažetak
U radu je definisan dinamički sistem "čovek-okruženje", koji se sastoji iz dva dela: prirodnog koji čine čovek i biosfera, i veštačkog koji čine tehničko-tehnološki kompleks i društveni podsistem, pa se razmatraju neki činioci koji ga destabilizuju. Istaknuti su sažeto stvoreni problemi u tehničko-tehnološkom kompleksu i ljudskom faktoru sa ciljem isticanja da je pitanje daljeg razvoja prvenstveno etičko pitanje, a ne tehničko.
Reference
Đukić, P.M., Pavlovski, M. (1999) Ekologija i društvo. Beograd: EKO centar
Jovanović, V., i dr. (1996) Nove tehnologije i održivi razvoj. u: Zbornik radova sa II međunarodnog naučnog skupa TEŠKA MAŠINOGRADNJA, TM '96, Mataruška Banja, Kraljevo
Popović, P., Arsić, M., i dr. (1995) Kvalitet životne i radne sredine. Niš: Institut 1. MAJ
Popović, P. (1995) Globalni problemi sistema kvaliteta. u: Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa IRMES'95, Niš: Mašinski fakultet, str. 19-28
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: rad po pozivu
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka