Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 10, br. 1-2, str. 105-124
Analiza karakteristika hidrodinamičkih spojnica
Univerzitet u Kragujevcu, Mašinski fakultet
Ključne reči: hidrodinamička spojnica
Sažetak
U radu je dat veći broj podataka, proisteklih iz dosadašnjih istraživanja koji se mogu koristiti pri definisanju oblika meridijanskog preseka i položaja lopatičnih kola u radnom prostoru hidrodinamičkih spojnica. Takođe su prikazani i neki eksperimentalni rezultati o uticaju oblika, gabarita količine punjenja, vrste radne tečnosti i broja lopatica kola na karakteristike hidrodinamičke spojnice. Koristeći rezultate istraživanja može se doći do konstruktivnih parametara kojima se ostvaruju optimalne konstrukcije hidrodinamičkih spojnica sa manje razvojnih troškova u fazi usavršavanja prototipova novih i pri doterivanju postojećih rešenja.
Reference
Aleksapolvskii, D.L. (1963) Gidrodinamičeskie peredači. Moskva: Mašgiz
Babić, M., Stojković, S. (1990) Osnove turbomašina - principi dejstva i matematičko modeliranje. Beograd: Naučna knjiga
Dabrovski, S. (1964) Wplywparametrow konstrukcyjnych spralgla hidrokinetycznego na kzstalt jego Charakteristik. u: Prace instytutu Maszyn przeplywowych, Warszawa-Poznan
Gavrilenko, B.A., Semičastnov, I.E. (1980) Gidrodinamičeskie peredači. Moskva: Mašinostroenie
Grjanko, L.P. (1962) Nekotorie rezultatji analizaprotoka vkruge cirkulaci godrotransformatora s centrobežnoi radialno osevoi turbinoi. Energetika, No 5
Jovanović, S. (1981) Uljna hidraulika. Beograd: Tehnička knjiga, II deo
Kačkarjov, A.J. (1971) Gidrodinamičeskie peredači. Moskva: Mašinostroenie
Kačkarjov, A.J. (1955) Isledovanie potoka i ego karaktera v protočnoi časti gidropreobrazovatelja momenta obratnogo hoda. Trudi LPI, Mašgiz, Moskva, No 177
Kozlov, S.N. (1963) Izmerenie potoka meždu rabočimi kolesami gidromehaničeskoi mufti. VIGM, Moskva, No 33
Krsmanović, L. (1989) Hidrodinamički prenosnici snage. Beograd: Mašinski fakultet
Krstić, B. (1990) Teorijsko i eksperimentalno istraživanje polja brzina i polja pritisaka u radnom prostoru turboprenosnika. Kragujevac: Mašinski fakultet, doktorska disertacija
Krstić, B. (1984) Istraživanje mogućih rešenja i razvoj konstrukcije selektovanog rešenja automatskog turbozupčastog menjača za privredno vozilo snage 75 kW. Kragujevac: Mašinski fakultet, magistarski rad
Krstić, B. (1996) Investigation of the work transmission stability with hydrodynamics component on the motor vehicle. u: Motauto'96, Varna, Bulgarija
Krstić, B. (1996) Uticaj količine fluida na oblik strujanja u radnom prostoru hidrodinamičke spojnice. Tehnika, Beograd, 45, 3-4
Krstić, B. (1996) Matematičko modeliranje karakteristika hidrodinamičkih prenosnika snage za motorna vozila u uslovima nestacionarnog dejstva. u: Zbornik radova sa simpozijuma MVM'96, Kragujevac
Krstić, B. (2002) Uticaj nekih faktora na karakteristike hidrodinamikih prenosnika snage motornih vozila. u: Zbornik radova sa međunarodnog naučno-stručnog skupa 'DEMI 2002', Banja Luka
Nagornaja, N.K. (1958) Struktura potoka u krugu cirkulacije turbomufti. Sb trudov laboratori gidravličeskih mašin AN USSR, Kiev, No 7
Petrov, A.V. (1971) Avtomatičeskoe upravljenie bestupenčatih peredač samohodnih mašin. Moskva: Mašinostroenie
Stesin, P.S., Jakovenko, A.E. (1990) Lopastnie mašinji i gidrodinamičeskie peredači. Moskva: Mašinostroenie
Stesin, S.P., Jakovenko, E.A. (1973) Gidrodinamičeskie peredači. Moskva: Mašinostroenie
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.