Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 11, br. 3-4, str. 123-133
Prilog promišljanju i eksplikaciji kretanja sa osvrtom na sudar vagona
Univerzitet u Kragujevcu, Mašinski fakultet, Kraljevo, Srbija

e-adresatrifunovic.s@maskv.edu.yu
Ključne reči: filozofija; fizika; kretanje; mehaničko kretanje; metodologija; percepcija; sudar; sudar vagona; vagon
Sažetak
U ovom radu autori različitih naučnih vokacija, koristeći različite metodološke pristupe, učinili su napor da sa različitih tačaka gledišta ukažu na problem kretanja i da ga pokušaju promisliti sa jednog šireg kognitivnog aspekta. Autori и radu postavljaju, promišljajući problem kretanja, i neka pitanja osnova, mogućnosti i dometa naših saznanja imajući pri tom sve vreme na umu da je znanje jedno i da je nauka jedna. Budući da je ovaj rad zapravo skica za formulaciju problema naučno istraživačkog projekta pod naslovom "Poboljšanje vešajnih sistema teretnih vagona ", a koji finansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, autori su konkretni problem sudara vagona inkorporirali u jedan širi naučno-istraživački i misaoni kontekst. Otuda su oni (i primenom deduktivnog metoda) ukazali na razvoj shvatanja o kretanju u kontekstu prevashodno antičke i klasične filozofije i, naročito, fizike do današnjih dana analizirajući ipak (po njihovoj percepciji) samo neke maestralne tačke preokreta i autore u istoriji razvoja ljudske misli. U zadnjem delu rada oni su ukazali i na kompleksnost problema sudara na konkretnom primeru sudara vagona.
Reference
Bulat, V. (2000) Opšti zakon dinamičkog uravnotežavanja. Kruševac: Izdavački centar za industrijski menadžment / ICIM
Capra, F. (1986) Vrijeme preokreta - znanost, društvo i nastupajuća kultura. Zagreb: Globus
Einstein, A. (1905) Zur Elektrodynamik Bewegter Körper. Annalen der Physik, 17, 891-921
Gilli, G.A. (1974) Kako se istražuje - vodič u društvenim istraživanjima. Zagreb: Školska knjiga
Herbut, F. (1999) Kvantna mehanika - za istraživače. Beograd: Prirodno matematički fakultet Univerziteta
Ivanović, D.M. (1985) Istorijsko-filozofska pitanja fizike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Lazarjan, V.A. (1964) Dinamika vagonov - Ustojčivost dviženja i kolebanija. Moskva: Transport
Major, F. (1991) Sutra je uvek kasno. Beograd: Jugoslovenska revija
Petrović, D. (2001) Dinamika sudara vagona. Beograd: Zadužbina Andrejević, monografija, str 118
Telebaković, B. (2002) Istorija antičke filozofije I. Beograd: Zavet
Timošenko, S.P. (1975) Statičeskie i dinamičeskie problemi teorii uprugosti. Kiev: Naukova Dumka
Trifunović, S. (2004) Neki aspekti primene holističkog koncepta u definisanju pojma kulture rada. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 10, br. 1-2, str. 43-48
Trifunović, S. (2005) Neki aspekti sistemskog pristupa - nove saznajne paradigme. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 11, br. 1-2, str. 27-33
Veršinskii, S.V., Danilov, V.N., Čelnokov, I.I. (1978) Dinamika vagona. Moskva: Transport
Weinstein, E. Eric Weisstein's world of scientific biography. http://www.scienceworld.com
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka