Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 11, br. 1-2, str. 47-55
Strategija upravljanja čvrstim otpadom u okviru zaštite radne i životne sredine
aKruševački ekološki centar, Kruševac
bVSCG, Kruševac
Sažetak
Pod otpadom se podrazumevaju sve vrste materijala koji nemaju upotrebnu vrednost, a koji nastaju u procesu proizvodnje. rada, korišćenja, saobraćaja i u drugim delatnostima. Čvrst otpad je složen i heterogen materijal koji nastaje čovekovim aktivnostima u stanu, na poslu, javnom mestu, industriji poljoprivredi i drugim mestima. Najveći proizvođači otpada u gradovima, su domaćinstva i javne gradske površine (ulice, trgovi. parkovi). Urbanizacija i industrijalizacija su uticale na povećanje otpada, koji postaje svetski problem, a u narednom periodu biće jedan od prioriteta za rešavanje. Polazeći od rastućih zahteva svetske zajednice, veliki broj preduzeća i ustanova svoju poslovnu strategiju prilagođava potrebama savremenog društva za očuvanje radne i životne sredine. Mogućnosti za zaštitu od čvrstih otpada rastu u skladu sa razvojem ekološke odgovornosti. Javljaju se nove tehnologije za upravljanje otpadom, a "proizvođači" otpada otkrivaju nove mogućnosti primene recikliranih materijala. Neophodno je pratiti stanje i procese u životnoj sredini, jer će one uticati na efikasnosti i ekonomičnost zaštite.
Reference
Biočanin, R.R. (1991) Procena rizika i mere zaštite od akcidenata. Bezbednost, br. 5
Biočanin, R.R. (2003) Protection of the human environment in case chemical accident. u: Regional Symposium 'Chemistry and the environment' (II) 18-22.June Krusevac
Biočanin, R.R. (1999) Zaštita radne i životne sredine u uslovima hemijske kontaminacije. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, doktorska disertacija
Burton, I. (1981) What happened at 'Mississauga': Planning emergency response system for chemical accidents. Copenhagen: World Health Organization - Regional office for Europe
Grupče, Lj., i dr. (1994) Monitoring na životnata sredina vo Makedonija. Skopje: Institut za biologiju
Jakšić, S., Biočanin, R. (1996) Obezbeđenje od hemijskih udesa u miru. Novi glasnik, Beograd, br. 3-4, str. 45-53
Jovanović, L. (2002) Zaštita atmosferskog vazduha - iskustvo Ruske Federacije. u: Savetovanje sa međunarodnim učešćem Zaštita vazduha (XXX), Beograd: Narodna biblioteka Srbije
Nikolić, D.M. (2001) Zaštita životne sredine. Kosovska Mitrovica: Rudarsko-metalurški fakultet
Veselinović, D.S., Gržetić, I.A., Đarmati, Š.A., Marković, D.A. (1995) Stanja i procesi u životnoj sredini. Beograd: Fakultet za fizičku hemiju
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka