Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 15, br. 1-2, str. 203-214
Sistem alata postprocesora generatora NC programa u fleksibilnom tehnološkom sistemu
Univerzitet u Kragujevcu, Mašinski fakultet, Kraljevo
Sažetak
NC programi se generišu za paletne sadržaje, a zatim se za svaku operaciju definišu alternativni alati i za njih mogući režimi obrade na osnovu tehnološke baze podataka i baze znanja. U bazu podataka smeštaju se sve kombinacije alternativnih alata za magacine obradnih centara i sve kombinacije režima obrade za sve operacije svih alata u magacinu, kao i njima odgovarajuća vremena obrade i troškovi obrade. Na osnovu vremena trajanja operacija, izmena paleta i izmena alata u magacinu, izračunava se ukupno vreme potrebno za obradu zadatog broja paletnih sadržaja na jednom obradnom centru. Prema vremenu radnog hoda i postojanosti alata dobija se broj paletnih sadržaja koje je moguće obraditi tim alatom, a na kraju i broj potrebnih magacina alata za obradu zadatog broja paletnih sadržaja na jednom obradnom centru. Proračunom ukupnih vremena potrebnih za obradu zadatih paletnih sadržaja na svakom od obradnih centara dobija se ukupno vreme potrebno za obradu zadatog asortimana obradaka u fleksibilnom tehnološkom sistemu. Sabiranjem cena pojedinačnih alata u magacinima obradnih centara dobija se ukupna cena alata za obradu zadatog asortimana obradaka u fleksibilnom tehnološkom sistemu.
Reference
Archeti, F., Lucertini, M., Serafini, P. (1989) Operations research models in flexible manufacturing systems. International Journal of Flexible Manufacturing Systems, No 306
Đorđević, Lj., Popović, P. (1998) Tehnologija mašinogradnje - tehnologija plastičnosti. Kraljevo: Mašinski fakultet
Ivanović, S., Lukić, L., Petrović, Z. (2008) Rekonfigurisanje baze podataka fleksibilnog proizvodnog sistema na osnovu parametara iz NC programa. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 14, br. 1-2, str. 79-84
Joshi, S., Smith, J.S. (1994) Computer control of flexible manufacturing system, research and development. International Journal of Flexible Manufacturing Systems, vol. 6
Kalpakjian, S. (1989) Manufacturing engineering and technology. Reading, MA i dr: Addison-Wesley, xix, 1199 str
Lukić, Lj., Ivanović, S. (2003) Postprocesor generator CNC programa u fleksibilnim tehnologijama. u: Međunarodna konferencija MMA 2003 (VIII)- fleksibilne tehnologije - Novi Sad
Lukić, Lj. (1997) Flexible automation in robotized lines: Examples of LOLA Institute designs. u: Symposium Forschungsforum 97, Lajpcig
Lukić, L. (2007) Fleksibilni tehnološki sistemi. Kraljevo: Mašinski fakultet
Milićević, I., Slavković, R., Golubović, D., Jugović, Z. (2005) Programski paket Power Mill - prednosti i problemi uočeni pri njegovoj upotrebi u procesu obrade na CNC glodalicama. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 11, br. 3-4, str. 201-204
Sandvik, C. (2008) Main catalogue
Upton, D.M. (1992) A flexible structure for computer-controlled maunfacturing systems. Manufacturing Review, vol. 5 (1)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.11.2009.

Povezani članci