Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 15, br. 1-2, str. 222-230
Zavarene konstrukcije - pouzdanost, sigurnost i otkazi
aVisoka poslovno-tehnička škola, Užice
bInstitut IMK '14.oktobar', Kruševac
Sažetak
U radu su dati osnovni pojmovi i definicije vezani za pouzdanost, sigurnost i otkaze pri eksploataciji zavarenih konstrukcija. Procena eksploatacionog veka, kao i uzroci otkaza su veoma značajni iz više razloga. Kod određenih vrsta zavarenih konstrukcija posledice kritičnih otkaza mogu biti katastrofalne po okolinu. Stoga je veoma bitno proceniti eksploatacioni vek konstrukcije uz bezbedan rad i minimalne zastoje.
Reference
Bogner, M., Borisavljević, M., Matović, V., Bogner, M.M. (2007) Zavarivanje - teorija, konstruisanje i proračuni. Beograd: ETA, 657 str., [1] str. s šemama
Đurić, S., Đorđević, L.Đ. (2004) Revitalizacija oštećenih čeličnih konstrukcija. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 10, br. 1-2, str. 131-135
Ivanović, G., Đokić, M. (1994) Matrični postupak sa računarskom podrškom za određivanje pouzdanosti složenih sistema. Tehnika, 3, br. 3-4, str. 1-4
Ivanović, G., Stanivuković, D. (1987) Pouzdanost tehničkih sistema - zbirka rešenih zadataka. Beograd: Mašinski fakultet
Jovičić, S. (1990) Osnovi pouzdanosti mašinskih konstrukcija. Beograd: Naučna knjiga
Nikolić, M. (1988) Ispitivanje i kontrola posuda pod pritiskom. Beograd: Zavod za zavarivanje
Sarvan, M. (1996) Intezitet otkaza zavarenih spojeva u termoelektranama. u: Međunarodno savetovanje 'Zavarivanje 96', zbornik radova, Beograd
Sedmak, S. (1980) Uvod u mehaniku loma i konstruisanje sa sigurnošću od loma. Beograd: Institut 'Goša', TMF
Trbojević, N., Borisavljević, M. (1997) Procena preostalog radnog veka termoenergetske opreme izložene puzanju. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, br. 3, str. 237-241
Vukićević, M., Đurić, S., Đorđević, L.Đ. (2004) Projekat tehnologije zavarivanja važan faktor kvaliteta zavarenih konstrukcija. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 10, br. 1-2, str. 85-91
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.11.2009.

Povezani članci

Zavariv zavar konstrukcije (2009)
Zavarene konstrukcije - pouzdanost, sigurnost i otkazi
Lukić Branko N., i dr.

IMK-14 Istraživanje i razvoj (2009)
Procena podobnosti pogona za izradu zavarenih konstrukcija
Đurić Sava, i dr.

IMK-14 Istraživanje i razvoj (2010)
Saniranje cevi ekranskog sistema vrelovodnog blok kotla
Đurić Sava, i dr.

prikaži sve [15]