Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 16, br. 1, str. 77-81
Jedan način uspostavljanja analogije između samoizazvanih oscilacija kod mašina alatki i električnih sistema
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: mašina alatka; dinamički model; samoizazvane oscilacije; jednačina oscilovanja sistema; analogni sistemi; ekvivalentno električno kolo; jednačine električnog sistema, kvalitativna analiza, simuliranje procesa
Sažetak
U radu je, polazeći od karakterističnog dinamičkog modela samoizazvanih oscilacija kod mašine alatke za obradu rezanjem, postavljena odgovarajuća diferencijalna jednačina u pogodnom obliku. Nakon toga, za zatvoreno električno kolo koje priključeno na izvor elektromotorne sile, u kome su prisutne tri karakteristične otpornosti, izvedene su dve diferencijalne jednačine koje povezuju električne veličine: elektromotornu silu, naelektrisanje i jačinu struje. Na bazi svih izvedenih jednačina, uspostavljena je analogija između veličina posmatranog mehaničkog i električnog sistema. Na kraju rada, izvršena je analiza dobijenih rezultata i mogućnosti njihove primene.
Reference
Ačerkan, S. (1985) Metallorežuščie stanki. Moskva: Mašinostroenie
Bhaltacharyya, A. (1989) Desing of Culting Tools. Michigen: Dearborn
Boldin, L.A. (1977) Metallorežuščie stanki Mašgiz. Moskva
Ivanović, D., Vučić, V. (1989) Elektromagnetika i optika. Beograd: Naučna knjiga
Kaiser, D. (1984) Elektromehanički priručnik. Zagreb: Tehnička knjiga
Koenigsberger, D. (1980) Machine tool structures. Oxford: Headington Hill Holl
Kudinov, A.V. (1987) Dinamika stankov. Moskva: Mašinostroenie
Lerner, A.J. (1980) Principi kibernetike. Beograd: Tehnička knjiga
Milačić, V.R. (1986) Mašine alatke. Beograd: Mašinski fakultet
Opitz, H. (1981) Moderner Werkzengmaschinenban. Essen: Verlag W. G
Popović, P., Đorđević, L. (1996) Značaj inovacije znanja za uspešno obavljanje inženjerskih zadataka. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, br. 3
Sekulić, M. (1974) Elektrika sa automatikom. Beograd: Zavod za udžbenike
Stanković, P.P. (1975) Mašine alatke koncepcijska i eksploatacijska analiza mašina za obradu rezanjem. Beograd: Građevinska knjiga
Tarzimanov, G.A. (1985) Proektirovanie metallorežuščih stankov,. Moskva: Mašinostroenie
Tobias, S.A. (1965) Machine tool vibration blackie. Glasgow
Week, M. (1975) Werkzengmaschinen. Duseldorf: Verlag
Zarić, S. (1978) Automatizacija proizvodnje. Beograd: ZUNS
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 11.05.2010.