Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 16, br. 2, str. 1-6
Primena savremenih metoda u projektovanju tehnologije kovanja
Univerzitet u Novom Sadu
Ključne reči: tehnologija kovanja; MKE simulacija; CAD/CAM simulacija
Sažetak
Tehnologija kovanja i dalje zauzima značajno mesto u metalopreradi industrijski najrazvijenijih zemalja. Savremeno projektovanje tehnologije kovanja zahteva primenu informacionih tehnologija u svim fazama projektovanja. Pri tome poseban značaj imaju numeričke simulacije procesa kovanja koje omogućuju optimizaciju procesa oblikovanja, kao i CAM alati pri definisanju tehnologije izrade kovačkih kalupa. U ovom radu prikazana je optimizacija faza kovanja glavčine točka radi postizanja kvaliteta otkivka u pogledu popunjavanja gravure kalupa. Na istom primeru prikazana je i primena CAM postupka za definisanje tehnologije izrade kovačkih alata.
Reference
*** (2008) NX 6 Help Library. Siemens Product Lifecycle Management Software Inc
Behrens, B.A., Schäfer, F., Hundertmark, A., Bouguecha, A. (2008) Numerical analysis of tool failure in hot forging processes. u: International scientific and technical conference 'Design and technology of drawpieces and die stampings' (XVII), September, Poznań-Wąsowo, pp 163/174
Bramley, A. (2004) Elaborat FP6 projekata 'Virtual intelligent forging VI-FCA'. project Number 507331
Eckart, D., Behrens, B.A. (2007) Handbuch der Umformtechnik. Berlin - Heidelberg - New York: Springer-Verlag, ISBN-10 3-540-23441
Goth, M., Sun, Z.G., Katsuda, M. (1997) Numerical simulation of multistage forging process. Japan Society of Mechanical Engineers, br. 96-0135, vol. 1, pp 231-238, 2ND Report
Lan, H.J., Armstrong, C.G., Price, M.A., Walløe, S.J., Ward, M.J. (2006) Reduction in post forging errors for aerofoil forging using finite element simulation and optimization. Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, 14, pp 179-193
Marinković, V. (2007) Racionalizacija eksperimentalnih istraživanja primenom teorije višefaktornog eksperimenta. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 13, br. 1-2, str. 23-36
Marinković, V. (2005) O problemu određivanja viška materuala pri kovanju u otvorenim kalupima. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 11, br. 1-2, str. 87-96
Milutinović, M., Movrin, D., Vilotić, D., Plančak, M., Jovičić, R. (2009) Uticaj međufaznog oblika na opterećenje alata i tačnost dela kod toplog kovanja preumatske spojnice. Journal for Technology of Plasticity, vol. 34, br. 1-2, str. 107-120
Qiu, M., Zhong, L., Zhong, L. (2009) Prediction of deformation behavior and micristructure evolution in heavy forging by FEM. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 40(3-4): 253
Silbernagel, C. (2003) Beitrag zum Präzisionsschmiede von Zahnräderen für PkwGetriebe. Univerzitet u Hanoveru, doktorska disertacija
Trajanović, M., Pantović, A. (2003) Modeliranje procesa istosmernog istiskivanja u hladnom stanju za analizu metodom konačnih elemenata. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 9, br. 1-2, str. 61-67
Walter, J. (2006) The present and future of forging simulation forging. Jan/Feb, www.forgingmagazine.com/zone/1188/news/71425/ the present and future of forging simulation, III 2010
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 17.08.2010.

Povezani članci