Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 16, br. 2, str. 71-76
Identifikacija i klasifikacija faktora koji utiču na proces sečenja abrazivim vodenim mlazom
Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet
Ključne reči: sečenje abrazivnim vodenim mlazom; faktori procesa obrade
Sažetak
Obrada abrazivnim vodenim mlazom je proces definisan brojnim uticajnim faktorima, koji određuju količinu odvojenog materijala, kao i kvalitet reza. Znatni napori uloženi su u razumevanje uticaja pojedinih faktora na proces sečenja abrazivnim vodenim mlazom, kao što su: prečnici otvora vodene i abrazivne mlaznice, pritisak vode, vrsta, veličina i protok abraziva, rastojanje rezne glave od obratka, brzina sečenja i dr. Racionalno upravljanje procesom, kao osnova njegove uspešne primene, odvija se pravilnim izborom faktora koji utiču na proces sečenja abrazivnim vodenim mlazom. Prvi korak ka tom cilju je identifikacija i razumevanje uticajnih faktora. U radu su prikazani rezultati istraživanja faktora koji utiču na proces sečenja abrazivnim vodenim mlazom, čime se omogućuje upravljanje procesom u cilju veće proizvodnosti i boljeg kvaliteta obrade.
Reference
Ivanović, S., Petrović, Z., Lukić, L., Đorđević, L. (2009) Sistem alata postprocesora generatora NC programa u fleksibilnom tehnološkom sistemu. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 15, br. 1-2, str. 203-214
Ivanović, S., Petrović, Z., Đapić, M., Lukić, L. (2009) Funkcionalni model postprocesora generatora NC programa u fleksibilnom tehnološkom sistemu. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 15, br. 1-2, str. 13-21
Janković, P., Radovanović, M., Vićovac, N. (2004) Pumpa visokog pritiska - srce mašine za konturno sečenje abrazivnim vodenim mlazom. u: Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem HIPNEF 2004 (XXIX), Vrnjačka Banja, Beograd: Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, str. 113-118
Janković, P., Radovanović, M. (2006) Parameters of abrasive water jet cutting process. u: International Conference 'Research and Development in Mechanical Industry' (VI), RaDMI 2006,, Budva, Kraljevo: Faculty of Mechanical Engineering, High Technical Mechanical School, str. 343-346
Janković, P., Radovanović, M. (2009) Prilog istraživanju kvaliteta reza kod sečenja abrazivnim vodenim mlazom. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 15, br. 3-4, str. 19-24
Luis, H. (2000) Aktueler Stand der Wasserstrahltechnik. IIR Laser-Wasserstrahltechnik
Radovanović, M., Dašić, P., Štefanek, M. (2005) Some possibilities for determining abrasive water jet cutting parameters. u: International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2005, Trnava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, s. 969-976
Ramulu, M., Hashish, M., Kunaporn, S., Posinasetti, P. (2005) Abrasive waterjet machining of aerospace materials. u: Sample fall technical conference 'Materials and processing technologies for revolutionary applications', Seattle
Shipway, P.H., Fowler, G., Pashby, I.R. (2005) Characteristics of the surface of a titanium alloy following milling with abrasive waterjets. Wear, br. 258, str. 123-132
Whiting, C.E., Graham, E.E., Ghorashi, B. (1990) Evaluation of parameters in a fluid cutting equation. ASME Journal Engineering for Industry, br. 112, str. 240-244
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 17.08.2010.

Povezani članci