Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 16, br. 4, str. 37-42
Izbor optimalnog sistema upravljanja čvrstim otpadom u gradskom jezgru Niša
Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet
Sažetak
U radu je dat postupak izbora optimalnog sistema upravljanja čvrstim otpadom u gradskom jezgru grada Niša. Pri optimizaciji sistema postavljeni su sledeći ciljevi: maksimalna efikasnost sistema i maksimalno zadovoljenje korisnika usluga sistema. Za izbor sistema upravljanja otpadom, zbog njegove složenosti i mogućnosti varijantnog izvođenja, korišćen je višekriterijumski metod optimizacije i odlučivanja analitičkih hijerarhiskih procesa (Analitic Hierarchy Process). Postupkom optimizacije prvo je izvršeno detaljno merenje i analiza parametara postojećeg sistema upravljanja otpada na terenu. Zatim su definisane tri moguće varijante sistema. Kao prva varijanta sistema usvojeno je postojeće rešenje sistema upravljanja otpadom čiji su parametri određeni na osnovu procene i iskustva bez korišćenja matematičkog modela sistema. Druge dve varijante sistema su definisane na osnovu razvijenog matematičkog modela sistema korišćenjem Clark-Wright-ovog algoritma uštede i geografskog informacionog sistema. Pri izboru optimalne varijante sistema upravljanja otpadom, iz skupa prethodno definisanih mogućih varijantnih rešenja, postavljen je skup od pet kriterijuma koji se odnose na: (1) dužinu rute kretanja vozila pri sakupljanju otpada, (2) broj lokacija kontejnera za odlaganje otpada, (3) pristupačnost lokacije generatorima otpada, (4) frekfentnost saobraćaja na deonicama rute i (5) uticaj lokacije kontejnera na urbani prostor grada. Na kraju, sprovedenim postupkom optimizacije, izabrano je optimalno rešenje sa novim parametrima sistema kojima se postojeći sistem upravljanja čvrstim otpadom u gradskom jezgru grada Niša može korigovati u cilju veće efikasnosti.
Reference
*** (2003) Nacionalna strategija upravljanja otpadom sa programom približavanja EU. Beograd: Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine
*** (2004) Održivi razvoj grada Niša - prilog za izradu strategije. Niš: Skupština grada Niša
*** (2006) Program upravljanja otpadom. Niš: Komunalno preduzeće Mediana
Armstrong, J.M., Khan, A.M. (2004) Modeling urban transportation emissions: Role of GIS. Computers Environment and Urban Systems, 28(4): 421
Bodin, L., Golden, B. (1981) Classification in vehicle routing and scheduling. Networks, 11, 97-108
Erdelez, A., Margeta, J., Knezić, S. (2007) An integrated approach to municipal waste collection system management. Građevinar, 59, 505-516
Hristovski, K., Olson, L., Hild, N., Peterson, D., Burge, S. (2007) The municipal solid waste system and solid waste characterization at the municipality of Veles, Macedonia. Waste Management, 27(11): 1680-1689
Jevremovć, V., Babić, S., Milosavljević, B., Trifunović, D. (2010) Reciklaža u auto-industriji kao koncept održivog razvoja i strategija zanavljanja flote vozila. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 16, br. 1, str. 37-41
Lopez, A.J.V., Aguilar, L.M., Fernandez-Carrion, Q.S., del Valle, J.A. (2008) Optimizing the collection of used paper from small businesses through GIS techniques: The Legane's case (Madrid, Spain). Waste Management, 28(2): 282
Saaty, T.L. (2000) Multi-Criteria Decision Making: The Analytic Hierarchy Process. Pittsburgh: RWS Publications
Saaty, T.L. (1980) The analytic hierarchy process: Planning, priority setting, resource allocation. New York: McGraw-Hill
Stefanović, G., Cojbašić, Lj., Stošić, P., Nikolić, M., Marković, D. (2006) Investigation of the quantity and composition of solid waste. Soko Banja
Teodorović, D.B. (1996) Transportne mreže - algoritamski pristup. Beograd: Univerzitet
Triantaphyllou, E. (2000) Multi-criteria decision making methods a comperative study. Boston: Kluwer Academic Publishers
Truitt, M., Liebman, J., Kruse, C. (1969) Simulation model of urban refuse collection. Journal of the Sanitary Engineering Division, 289-298
Yung, K.L., Ko, S.M., Kwan, F.Y., Lam, C.W., Ng, H.P., Lau, K.S. (2006) Application of function deployment model in decision making for new product development. Concurrent Engineering: Research and Applications, Volume 14 Number 3
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.03.2011.

Povezani članci