Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:44
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 16, br. 3-4, str. 147-151
Nodozni eritem u ambulanti primarne zdravstvene zaštite
Pedijatrijska služba, Dom zdravlja, Obrenovac

e-adresaatanackovic@vektor.net
Ključne reči: eritematozne promene po koži; potkožni nodusi; panikulitis; predškolsko dete
Sažetak
Uvod. Nodozni eritem (Erythema nodosum - EN je inflamatorna nodularna reakcija struktura potkožnog tkiva (paniculitis) na razne agense. Istovremeno se javljaju tople, bolne, eritematozne promene po koži iznad nodusa, najčešće prednjih površina potkolenica, skočnih, kolenih i ručnih zglobova. Okidajući faktor (Trigger fastor) je u više od polovine obolelih slučajeva nepoznat (odrasli). Nodozni eritem se javlja izolovano ili u sklopu brojnih hroničnih inflamatornih i autoimunih oboljenja, infekcija gastrointestinalnog trakta, streptokoknih infekcija grla, graviditeta, sarkoidoze, kao rekcija na lekove i druga stanja. Prikaz slučaja. Prikazan je slučaj petogodišnje devojčice sa eritematoznim promenama po koži i bolnim nodularnim promenama u potkožnom tkivu prednjih strana potkolenica i kolena. Majka navodi da je 2-3 dana ranije bila subfebrilna, malaksala, imala je gušobolju i bolove u zglobovima. Iz lične anamneze: devojčica je rođena sa manjom porođajnom težinom, bolovala je od infekcija grla, uha i mokraćnih puteva. Roditelji negiraju hronična oboljenja u porodici, malignitet, tuberkulozu (TBC), hereditarna i autoimuna oboljenja. Rezultati kliničkog ispitivanja su pokazali: krvna slika (KS): (Le 15,9; Gr 71,2%), SE 60 mm/h, S-reaktivni protein (CRP) 36 mg/l, u sedimentu urina 75 Le, malo bakterija, Le-esteraza++, bris grla negativan, urinokultura negativna. Na osnovu anamneze, kliničke slike i laboratorijskih analiza dete je otpušteno kući sa Dg: Erythema nodosum i savetom: mirovanje, antibiotika 10 - 14 dana, analgo-antipiretika i kontrola. U toku tri nedelje dolazi do poboljšanja i sanacije promena bez ulceracija i ožiljaka. Zaključak. Na osnovu anamneze, kliničke slike, KS, SE, CRP i dobro reagovanje na antibiotike, prikazani slučaj EN je najverovatnije reakcija na infektivni agens.
Reference
Braun-Falco, O., Plewig, G., Wolf, H.H. (2000) Dermatology. Berlin, itd: Springer Verlag, 441-2
Chang, M.W., Lawrence, R., Orlow, S.J. (1999) Erythema induratum of bazin in an infant. J Am Acad Ped, 103, str. 498-9
Joshi, A., Sah, S.P., Agrawal, S., Agarwalla, A., Jacob, M. (2000) Palmar erythema nodosum. Journal of dermatology, 27(6): 420-1
Kakourou, T., Drosatou, P., Psychou, F., Aroni, K., Nicolaidou, P. (2001) Erythema nodosum in children: a prospective study. Journal of the American Academy of Dermatology, 44(1): 17-21
Ohtake, N., Kawamura, T., Akiyama, C., Furue, M., Tamaki, K. (1994) Unilateral plantar erythema nodosum. Journal of the American Academy of Dermatology, 30(4): 654-5
Requena, L., Requena, C. (2002) Erythema nodosum. DOJ, 8(1)
Schwartz, A.R., Nervi, S. (2007) Erythema nodosum: A sign of systematic disease. J Am Acad Fam Physicians, vol. 75/No. 5
Suarez, S.M., Paller, A.S. (1993) Plantar erythema nodosum: cases in two children. Archives of dermatology, 129(8): 1064-5
Vesey, C.M.R., Wilkinson, D.S. (1959) Erythema nodosum. Br J Dermatol, 71, str. 139-55
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljen u SCIndeksu: 12.10.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka