Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:30
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 17, br. 3-4, str. 97-111
Lečenje hipertenzije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - mesto fiksnih kombinacija antihipertenziva
Dom zdravlja 'Zvezdara', Beograd

e-adresadrzorkad@yahoo.com
Sažetak
Uvod: Arterijska hipertenzija je bolest koju karakterišu povišene vrednosti sistolnog pritiska sTA ≥ 140 mm Hg i dijastolnog krvnog pritiska dTA ≥ 90 mm Hg za zdrave osobe starije od 18 godina koje ne koriste antihipertenzivnu terapiju. Hipertenzija je jedan od najvažnijih faktora kardiovaskularnog rizika, posebno za koronarnu bolest. Cilj rada: Cilj ovog istraživanja je pokazati da je izbor vrste terapije i primena izabrane terapije u skladu sa Evropskim preporukama o fleksibilnosti izbora leka na početku terapije i poređenjem efikasnosti primenjene antihipertenzivne terapije pokazati mesto fiksnih kombinacija u terapiji hipertenzije. Metod: Metodom upitnika dizajniranog za potrebe retrospektivno- prospektivne studije, istraživanje je obavljeno u periodu od novembra 2007. do februara 2009. godine na teritoriji Doma zdravlja 'Zvezdara' u Beogradu. Rezultati: U istraživanju je učestvovalo 244 ispitanika, 101 (41,4%) muškarac i 143 (58,6%) žene, oboleli od hipertenzije, prosečnog starosnog doba 56,55±9,39 godina. Na prvom pregledu 42,62% ispitanika s vrednošću sTA 152,45±10,024 mm Hg i dTA 96,25±4,12 mm Hg koristilo je kombinovanu terapiju s fiksnim kombinacijama. Terapiju fiksnih kombinacija primenilo je 29,50% ispitanika, kod kojih je vrednost sTA 150,97±7,103 mm Hg i dTA 95,60±4,048 mm Hg. Kombinovanu terapiju koristilo je 23,77% ispitanika s vrednošću sTA 158,45±11,668 mm Hg i dTA 98,45±5,397 mm Hg (p<0,01); 43,03% ispitanika normalizovalo je krvni pritisak na četvrtom pregledu, 36,06% na trećem i 13,93% ispitanika na drugom kontrolnom pregledu, od kojih je 7,37% koristilo fiksne kombinacije (p<0,01). Od 43,03% obolelih koji su normalizovali krvni pritisak, 18,03% je koristilo kombinovanu terapiju s fiksnim kombinacijama, 14,75% kombinovanu terapiju i 9,42% ispitanika terapiju s fiksnim kombinacijama (r<0,05); 79,50% ispitanika je normalizovalo pritisak na vrednosti visoko normalnog pritiska 135/85 mm Hg, a 13,52% pacijenata na vrednosti normalnog pritiska 125/80 mm Hg (p<0,01). Zaključak: Fiksne kombinacije u terapiji hipertenzije pokazuju visoku efikasnost u brzini normalizacije krvnog pritiska dajući najveći broj ispitanika s normalizovanim krvnim pritiskom na drugom pregledu nakon prva četiri meseca terapije, i efikasnost u normalizovanju krvnog pritiska na kraju studije.
Reference
*** (2003) Practice Guidelines For Primary Care Physicians: 2003 ESH/ ESC Hypertension Guidelines. Journal of Hypertension, 21(10): 1779-1786
Avramović, D., Kažić, T. (1997) Hipertenzija i principi terapije. u: Kažić T., Zdravković M. [ur.] Klinička kardio vaskularna farmakologija, Beograd: Integra, 201-43
Bangalore, S., Kamalakkannan, G., Parkar, S., Messerli, F.H. (2007) Fixed-dose combinations improve medication compliance: a meta-analysis. American journal of medicine, 120(8): 713-9
Chobanian, A.V., Bakris, G.L., Black, H.R., Cushman, W.C., Green, L.A., Izzo, J.L., Jones, D.W., Materson, B.J., Oparil, S., Wright, J.T., Roccella, E.J. (2003) Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Hypertension, 42(6): 1206-52
European Society of Hypertension-European Society of Cardiology Guidelines Committee (2003) 2003 European Society of Hypertension-European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertens, 21(6): 1011-53
Kažić, T. (2004) Fiksne kombinacije. u: Kažić T., Ostojić M. [ur.] Klinička kardiovaskularna farmakologija, Beograd: Integra, str. 671-676
Lewanczuk, R., Tobe, S.W. (2007) More medications, fewer pills: combination medications for the treatment of hypertension. Canadian journal of cardiology, 23(7): 573-6
Mancia, G., de Backer, G., Dominiczak, A., Cifkova, R., Fagard, R., Germano, G., Grassi, G., Heagerty, A.M., Kjeldsen, S.E., i dr. (2007) 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Journal of hypertension, 25(6): 1105-87
Oparil, S. (2007) Arterijska hipertenzija. u: Goldman L., Bennett J.C. [ur.] Sesil - udžbenik interne medicine, Slavjanskaja - Beograd: Vojnoizdavački zavod, Prevod 21. izdanja, str. 258-273
Oparil, S., Silfani, T.N., Walker, F.J. (2005) Role of angiotensin receptor blockers as monotherapy in reaching blood pressure goals. American journal of hypertension, 18(2 Pt 1): 287-94
Wang, Y., Wang, Q.J. (2004) The prevalence of prehypertension and hypertension among US adults according to the new joint national committee guidelines: New challenges of the old problem. Archives of internal medicine, 164(19): 2126-34
Woodham, R.M., Oparil, S. (2007) Fixed low-dose antihypertensive therapy. u: Lang Jones An [ur.] Comperhensive hypertension, Philadelphia: Mosby Elsevier, p 1061-73
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 11.10.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka