Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 18, br. 1-2, str. 40-44
Paraneoplastični dermatomiozitis u radu lekara opšte medicine
aDom zdravlja 'Dr Simo Milošević', Beograd
bKlinički centar Srbije, Klinika za infektivne i tropske bolesti, Beograd, Srbija

e-adresajelena_stanojevic2000@yahoo.com
Ključne reči: inflamatorne miopatije; dermatomiozitis; paraneoplastični sindrom; karcinom kolona
Sažetak
Uvod. Dermatomiozitis je sistemsko autoimuno oboljenje koje se odlikuje karakterističnim promenama na koži uz postojanje progresivne slabosti skeletnih mišića. Zajedno sa polimiozitisom pripada grupi inflamatornih miopatija. Incidencija obolevanja je 2-7 obolelih na milion stanovnika. Dermatomiozitis je kod jedne trećine obolelih povezan sa nekom drugom autoimunom bolešću, a u 10-30% odraslih sa malignim oboljenjem. Najčešće neoplazme sa kojima je povezan su karcinom dojke, pluća, ovarijuma, debelog creva, uterusa, kao i različiti limfomi. Prikaz slučaja. Prikazan je slučaj pedesetosmogodišnjeg muškarca koji se javio lekaru zbog promena po koži i izražene progresivne slabosti u mišićima. Bio je afebrilan, žalio se na otežano gutanje. Lična anamneza: diabetes mellitus i status post infarctum myocardii. U porodičnoj anamnezi negira postojanje autoimunih oboljenja ili karcinoma. Promene po koži su bile u vidu lividnog eritema i lividno eritematoznih papula na licu, vratu, presternalno, na ramenima i leđima. Laboratorijske analize su pokazale sledeće: sedimentacija eritrocita (SE) 2,8 mm/h, krvna slika- b.o., aspartat aminotransferaza (AST) 176 IU/L, alanin aminotransferaza (ALT) 74 IU/L, laktatdehidrogenaza (LDH) 725 IU/L, kreatin kinaza (CK) 3364 IU/L. Hospitalizovan je na Klinici za dermatovenerologiju. Započeta je terapija sistemskim kortikosteroidima i imunosupresivnom terapijom. Zbog bola u abdomenu poslat je hirurgu u Urgentni centar. Na učinjenom skeneru abdomena uočena promena suspektna na karcinom debelog creva. Preveden je na hirurgiju, na otpustu promene na koži u regresiji uz ponovno pogoršanje mišićne slabosti. Na Prvoj hirurškoj klinici tokom operacije je preminuo. Zaključak. Prikazan je tipičan slučaj paraneoplastičnog dermatomiozitisa. Klasična klinička slika uz jasno povišenje vrednosti mišićnih enzima u serumu. Bez obzira na primenjenu terapiju bolest je imala loš ishod zbog nekoliko faktora: karcinom se pojavio istovremeno sa pojavom dermatomiozitisa, pacijent je imao otežano gutanje a autoantitela su bila negativna, što sve prejudicira loš ishod oboljenja. Neophodno je pažljivo praćenje ovakvih pacijenata od strane lekara opšte medicine.
Reference
András, C., Csiki, Z., Ponyi, A., Illés, A., Dankó, K. (2006) Paraneoplastic rheumatic syndromes. Rheumatology international, 26(5): 376-82
Bohan, A., Peter, J.B. (1975) Polymyositis and dermatomyositis (first of two parts). New England journal of medicine, 292(7): 344-7
Callen, J.P. (2000) Dermatomyositis. Lancet, 355, 53-7
Dalakas, M.C. (1991) Polymyositis, dermatomyositis and inclusion-body myositis. N Engl J Med, 325(21): 1487-98
Fardet, L., Dupuy, A., Gain, M., Kettaneh, A., Chérin, P., Bachelez, H., i dr. (2009) Factors associated with underlying malignancy in a retrospective cohort of 121 patients with dermatomyositis. Medicine, 2: 91-97
Hill, C.L., Zhang, Y., Sigurgeirsson, B., Pukkala, E., Mellemkjaer, L., Airio, A., Evans, S.R., Felson, D.T. (2001) Frequency of specific cancer types in dermatomyositis and polymyositis: A population-based study. Lancet, 357(9250): 96-100
Huang, Y.L., Chen, Y.J., Lin, M.W., Wu, C.Y., Liu, P.C., Chen, T.J., Chen, Y.C., Jih, J.S., Chen, C.C., Lee, D.D., Chang, Y.T., Wang, W.J., Liu, H.N. (2009) Malignancies associated with dermatomyositis and polymyositis in Taiwan: A nationwide population-based study. British journal of dermatology, 161(4): 854-60
Jorizzo, J.L., Carroll, C.L., Sangueza, O.P. (2008) Dermatomyositis. u: Bolognia J.L., Jorizzo J.L., Rapini R.P. [ur.] Dermatology, St. Louis: Mosby Elsevier, 2nd ed. 575-84
Levine, T.D. (2003) History of Dermatomyositis. Archives of Neurology, 60(5): 780
Miller, F.W. (1994) Classification and prognosis of inflammatory muscle disease. Rheumatic diseases clinics of North America, 20(4): 811-26
Racanelli, V., Prete, M., Minoia, C., Favoino, E., Perosa, F. (2008) Rheumatic disorders as paraneoplastic syndromes. Autoimmunity Reviews, 7(5): 352-358
Szekanecz, E., András, C., Sándor, Z., Antal-Szalmás, P., Szántó, J., Tamási, L., Kiss, E., Szekanecz, Z. (2006) Malignancies and soluble tumor antigens in rheumatic diseases. Autoimmunity reviews, 6(1): 42-7
Troyanov, Y., Targoff, I.N., Tremblay, J., Goulet, J., Raymond, Y., Senécal, J. (2005) Novel classification of idiopathic inflammatory myopathies based on overlap syndrome features and autoantibodies: Analysis of 100 French Canadian patients. Medicine, 84(4): 231-49
Warrell, D., Cox, T.M., Firth, J.D. (2004) Paraneoplastic syndromes. u: Oxford textbook of medicine, Oxford: Oxford University Press, 4th ed
Zampieri, S., Biral, D., Adami, N., Ghirardello, A., Rampudda, E.M., Tonello, M., Doria, A. (2008) Expression of myositis specific autoantigens during post-natal myogenesis. Neurological research, 30(2): 145-8
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka