Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 19, br. 1-2, str. 26-30
Biološki i genotoksični monitoring integralni deo prediktivnog i preventivnog medicinskog nadzora dece koja žive u zagađenim područjima
Faculty of medical science, University "Goce Delcev", Stip, R. Macedonia

e-adresanevenka.velickova@ugd.edu.mk
Ključne reči: olovo; zagađenje; deca; krv
Sažetak
Uvod. Mnogi elementi i njihova jedinjenja, prisutni u okruženju predstavljaju značajan rizik po zdravlje izloženih pojedinaca i doprinose opterećenju društva bolestima. Primer za jednu od ovih crnih tačaka koja je razorila zdravlje ljudi je topionica olova i cinka u Velesu (R. Makedonija) očigledno je da postoji rizik po zdravlje sa dovoljno dokaza za zagađenje prirodne sredine, kao i uticaj viših nivoa olova u krvi odabrane dece Cilj rada. Registrovati i definisati ambijentalne rizike po zdravlje dece u Velesu Metod. U ovoj studiji upoređujemo dve grupe od 100 dece (u proseku stare 10 godina). Eksponirana grupa su deca koja žive u Velesu (kontaminirano područje), a kontrolna grupa deca koja žive u selu Ivankovci. Rezultati. Studentov t-test pokazuje značajnu razliku (t=15,14; p<0,001) između prosečnih koncentracija olova u vazduhu u Velesu (0,94 mg/m3) i Ivankovcima (0,03 mg/m3); statistički značajnu razliku između prosečnih koncentracija olova u krvi eksponirane grupe (37,27 μg/ml) i kontrolne grupe (18,20 μg/ml), statistički značajnu razliku između prosečnih koncentracija hemoglobina u eksponiranoj grupi (deca koja žive u Velesu) i kontrolnoj grupi i drugih hematoloških parametara između dve grupe. Diskusija. Značaj ovih rezultata pokazuje da su deca izložena mešavinama, a ne jednoj hemikaliji. Ova kompleksnost je najvažniji razlog zbog kog mešavine nisu dobro proučene. U ovoj studiji su ilustrovani neki principi i pristupi koji mogu da se koriste u proučavanju efekta mešavina. Multidisciplinarna razrada teme ukazuje na potrebu ozbiljnijeg pristupa ovom značajnom fenomenu (genotoksikološkom uticaju teških metala), a takođe predstavlja specifičan model primenljiv u drugim sličnim istraživanjima. Zaključak. Registrovane promene su reverzibilnog karaktera. Nije registrovana manifestna pojava bolesti zbog još uvek uspešnih kompenzatornih mehanizama kod ispitivane dece.
Reference
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) (1999) Toxicological profile for lead. Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service
Davis, M.J., Otto, D.A., Weil, D.E., Grant, L.D. (1990) The comparative developmental neurotoxicity of lead in humans and animals. Neurotoxicology and Teratology, 12(3): 215-229
Goldstein, G.W. (1993) Evidence that lead acts as a calcium substitute in second messenger metabolism. Neurotoxicology, 14(2-3): 97-101
Hammond, P.B., Bornschein, R.L., Succop, P. (1985) Dose-effect and dose-response relationships of blood lead to erythrocytic protoporphyrin in young children. Environmental Research, 38(1): 187-196
Rabinowitz, M., Leviton, A., Needleman, H. (1986) Occurrence of elevated protoporphyrin levels in relation to lead burden in infants. Environmental Research, 39(2): 253-257
Rabinowitz, M., Leviton, A., Needleman, H. (1984) Variability of Blood Lead Concentrations During Infancy. Archives of Environmental Health: An International Journal, 39(2): 74-77
Rabinowitz, M., Leviton, A., Needleman, H., Bellinger, D., Waternaux, C. (1985) Environmental correlates of infant blood lead levels in Boston. Environmental Research, 38(1): 96-107
Roels, H.A., Lauwerys, R. (1987) Evaluation of dose-effect and dose-response relationships for lead exposure in different Belgian population groups (fetus, child, adult men and women). Trace Elem Med., 4(2): 80-87
US Environmental Protection Agency (1986) Air quality criteria for lead. Research Triangle Park: EPA-Office of Research and Development, EPA Publication br. 600/8-83-028F
US Environmental Protection Agency Risk Analysis to Support Standards for Lead in Paint, Dust, and Soil: tal Report (EPA 747-R-00-004). Aviable at. http://www.epa.gov/opptintr/lead/403risksupp.htm.2000
US Public Health Service Smoking and health: Report of the Advisory committee to the surgeon general of the Public health service. Washington, DC, Publication br. 1103
World Health Organization (WHO) (1995) Environmental Health Criteria 165 Inorganic Lead. Geneva: International Program on Chemical Safety
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka