Metrika

  • citati u SCIndeksu: [9]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Zelenišno đubrenje - prošlost ili budućnost
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet + Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: zelenišno dubrenje; prošlost; budućnost; siderati
Sažetak
U radu je obrađen značaj i uloga proizvodnje i primene zelenišnog đubrenja, njegova prošlost i budućnost. Zelenišno đubrenje je od početka primene do danas, različito shvatano, odnosno da njegova primena nikad nije prestajala, samo se menjao obim i povećavala uloga: od snadbevača đubrenih kultura hranivima, prvenstveno azotom, popravke fizičkih (vodnih, vazdušnih, toplotnih) osobina zemljišta, do biočistača, odnosno pedohigijene uloge. Njegova primena u prvoj polovini, posebno početkom XX veka je široko zastupljena. Sa pojavom jeftinih mineralnih đubriva značaj zelenišnog đubrenja, kao izvora azota za biljke, opada, a time i njegova masovnija primena. Problemi koji su se pojavili sa sistemom slobodnog ratarenja, tržišnog gazdovanja i gajenja useva u monokulturi uslovili su promenu tehnološkog procesa proizvodnje i pojavu novih sistema (integralnog, biološkog, alternativnih) kojima zelenišno đubrenje, dobija i dobiće svoje mesto, intenzivniju i masovniju primenu. Bilo bi pogrešno shvatiti da povećana primena organskih đubriva isključuje primenu mineralnih i obrnuto, da se sa primenom mineralnih smanjuje uloga zelenišnog đubrenja. Dakle, zelenišno đubrenje će imati i svoju budućnost u određenim sistemima biljne proizvodnje, posebno u biološkom ratarenju, pri smanjenom broju useva u plodoredu, pri gajenju useva u monokulturi, u voćnjacima i vinogradima.
Reference
Adamič, F. (1973) Zelenišno đubrenje. u: Poljoprivredna enciklopedija, Zagreb: JLZ, III deo, 527
Alekseev, E.K. (1948) Zelenoe udobrenie v SSSR. Moskva: Ogiz-Seljhozgiz, 470
Alekseev, E.K. (1957) Zelenoe udobrenie za orošaemih zemljan. Moskva
Bogdanović, D.M., Ubavić, M. (1999) Plodored i đubrenje. u: Molnar I. [ur.] Plodoredi u ratarstvu, Novi Sad: Naučni insititut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 193-218
Čamprag, D.S. (1990) Integralna zaštita bilja sa posebnim osvrtom na ratarske kulture. u: MRAZ, II naučni kolokvijum, Stara Moravica, zbornik radova, str. 3-24
Eberhardt, S. (1975) Značenje uzgoja međuusjeva. Zagreb: Poljoprivredni institut
Horn, A. (1971) Ol-Zwischenfriichte und Nematodenbefall. D. Landw. Presse, 20, 202-203
Kahnt, G. (1983) Griindiingung. DLG-Verlags-GmbH
Kahnt, G. (1986) Biologischer Pflanzenbau. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer
Kastori, R.R., Cvetković, V., Velimirović, V., Perić, I. (1995) Zaštita životne sredine i biljna proizvodnja. u: Kongres o hrani (IV), Beograd, Beograd, II, 197-204
Kondratov, S. (1961) Zelenoe udobrenie. Zemledelie, 6, 40-51
Macrae, R.J., Mehuys, G.R. (1985) The effect of green manuring on the physical properties of temperate-area soils. Advances in Soil Science, 3, 71-94
Mihalić, V. (1976) Opća proizvodnja bilja. Zagreb: Školska knjiga
Milojić, B. (1990) Sistem biološkog ratarenja. Beograd: Književne novine
Molnar, I. (1995) Opšte ratarstvo. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Molnar, I. (1999) Plodoredi u ratarstvu. Novi Sad: Naučni insititut za ratarstvo i povrtarstvo, 455
Molnar, I., Lazić, B. (1993) Zaštita životne sredine i poljoprivreda. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, vol. 41, br. 6, str. 13-19
Pantović, M. (1970) Zeleno đubrivo. u: Poljoprivredna enciklopedija, Zagreb: JLZ, II deo
Repjev, S.L., Kurulovič, B.S., Bulincev, S.V., Serdjuk, V.P., Petrova, M.V., Buravceva, T.V. (1993) Siderati (zelenoe udobrenie dlja učastkov ogorodnikovi fermerov). Pavlovsk - Sankt-Peterburg: Tipografija VIR
Schultz-Lupitz, A. (1895) Zwischenfruchtbau auf leitem Boden. Berlin: Arbeit der DLG, 7
Starčević, L.Đ., Kastori, R.R., Lazić, B. (1990) Razvojne tendencije u ratarsko povrtarskoj proizvodnji. u: Zbornik referata naučno stručnog skupa 'Poljoprivreda na raskršću dva veka', Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, str. 49-61
Todorović, D. (1954) Zeienišno dubrenje. Beograd: Zadružna knjiga
Ubavić, M., Bogdanović, D. (1995) Agrohemija. Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Vučić, N. (1976) Navodnjavanje poljoprivrednih kultura. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Vučić, N. (1981) Navodnjavanje i dve žetve godišnje. Novi Sad: Dnevnik - OOUR Poljoprivrednik
Vučić, N. (1992) Higijena zemljišta. Novi Sad: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti - Odeljenje prirodnih nauka
Vučić, N., Dobrenov, V. (1972) Uticaj sideracije na fizička svojstva černozema u uslovima navodnjavanja. Zbornik za prirodne nauke, (42): 136-143
Warman, P. (1980) The basics of green manuring. Ecological Agriculture Projects Logo, Publication 51, Soil and Land Resources, Department of Renewal Resources, 1-6
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 06.10.2009.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2004)
Značaji uloga međuuseva u održivoj poljoprivredi
Ćupina Branko, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2003)
Stanje i mogući pravci razvoja ratarske proizvodnje u Vojvodini
Starčević Ljubinko, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2007)
Značaj, stanje i perspektive jednogodišnjih krmnih biljaka u agro-ekološkim uslovima Srbije
Ćupina Branko, i dr.

prikaži sve [99]