Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Nova sorta crvene deteline Kolubara
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Sažetak
Sorta crvene deteline Kolubara stvorena je u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. U radu se iznose glavne karakteristike i agronomska svojstva sorte Kolubare u odnosu na standardnu sortu K-9. Kolubara je srednje rana sorta crvene deteline i poseduje dobru moć regeneracije. Odlikuje se dobrim bokorenjem i prezimljavanjem. U trogodišnjim ispitivanjima, na tri različita lokaliteta sorta Kolubara je dala visok prinos suve materije (13 t.ha-1) i sirovih proteina 3.267 kg.ha-1. Imajući u vidu postignute rezultate, Savezno ministarstvo za poljoprivredu je priznalo sortu crvene deteline Kolubaru, 2000. godine, pošto u važnijim osobinama nadmašuje standard K-9.
Reference
Andries, A. (1982) Rôle du trefleviolet dans la production fourragère belge: Evolution et perspective. Fourrages, 9, 27-39
Beković, D. (1997) Analiza komponenti prinosa u kvaliteta lucerke i crvene deteline u reonu severne Metohije. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Ćupina, B., Erić, P., Mihailović, V. (1997) Study of some perennial fodder crops in Vojvodina Province. Abstract
Dinić, B. (1990) Uticaj provenjavanja silo-krme crvene deteline i konzervansa na kvalitet silaže. Arhiv za poljoprivredne nauke, 51, 183, str. 235-244
Dinić, B., Lugić, Z., Stošić, M., Radović, J. (1994) Uticaj provenjavanja i nivoa kukuruzne prekrupe na kvalitet silaže crvene i bele deteline. Biotehnologija u stočarstvu, (10) 3-4 str. 71-79
Fišakov, M., Meglič, V. (1988) Proučavanje višegodišnjih krmnih kultura u ekološkim uslovima Slovenije. str. 171-179
Kobozev, I.V. (1982) Faktori vlijajuščie na aminokislotno' sostav raznyh vidov kormov. Kormoprizvodstvo, br. 6
Korošec, J., Čop, J. (1985) Preskrba alt. mešanic 2 atmosferskim dušikom in vpliv gnojenja 2 mineralnim dušikom. u: Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju (V), Sinopsisi referata, Banja Luka, 97-99
Louvarad, G. (1979) L'enstilage de Luzerne une aubine pour les eleveurs. L'elevage, 87
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 24.11.2009.