Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 45, br. 2, str. 27-31
Kvalitet semena pšenice u zavisnosti od krupnoće zrna
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: semenska pšenica; frakcija semena; semenski kvalitet
Sažetak
Analizirane su četiri frakcije semena ozime pšenice < 2,2mm, 2,2-2,5mm, 2,5-2,8mm i >2.8mm. U laboratorijskim uslovima ispitana je masa 1000 zrna, energija klijanja i ukupno klijanje. Prosečna vrednost mase 1000 zrna se povećava sa povećavanjem krupnoće semena. Rezultati su pokazali da je u proseku najveći udeo zrna imala frakcija > 2,8mm od 43,2%, a najmanji frakcija 2,2-2,5mm sa udelom od 9,2%. Najveći procenat klijanja 94% bio je kod frakcije <2,5-2,8mm i 2,2-2,5mm, a najmanji 87% kod frakcije <2,2mm.
Reference
Borojević, S. (1964) Proizvodni kapacitet semena i klasova pšenice različite veličine. Savremena poljoprivreda, 13, 5, 331-335
Jevtić, R.M., Stojanović, S.D., Dopuđa, M., Matijević, D., Milošević, M. (1997) Pojava glavnice i gari u Srbiji. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 29: str. 217-223
Jevtić, S.L. (1992) Biologija i proizvodnja semena ratarskih kultura. Beograd: Naučna knjiga
Lomović, S. (1993) Uticaj mase zrna i sadžaj proteina na klijavost semena i vitalnost klijanaca kod različitih sorata pšenice. Beograd-Zemun: Poljoprivredni fakultet, Magistarska teza
Milošević, M.B., Rajnpreht, J. (1993) Značaj setve deklarisanog semena pšenice za sortu i prinos. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Sv 21, str. 343-350
Panković, L., Malešević, M., Damljanović, S., Čobanović, M., Kovačević, N. (2000) Zasnovana semenska proizvodnja novosadskih sorti strnih žita u 1999/2000. godini. u: XXXIV Seminar agronoma, Zbornik referata, Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 279-284
Sarić, M. (1957) Uticaj semena iz različitih faza ontogenetskog razvića, njegovih fizičkih osobina i nekih spoljnih faktora na rast i razviće strnih žita. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Ujević, A. (1988) Tehnologija dorade i čuvanja sjemena. Zagreb: Fakultet poljoprivrednih znanosti - Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2008.