Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 46, br. 1, str. 11-16
Uloga sorte i sortnog semena u organskoj poljoprivredi
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Ključne reči: organska poljoprivreda; organsko oplemenjivanje; organska sorta; organsko seme
Sažetak
Organska poljoprivreda odlikuje se nizom specifičnosti u odnosu na konvencionalnu proizvodnju. Važno načelo organske proizvodnje je da preraste u zatvoreni sistem potpuno odvojen od konvencionalne proizvodnje, podrazumevajući i sorte kao i sortno seme. Pitanje sortimenta i sortnog semena za organsku poljoprivredu je u početku rešavano korišćenjem netretiranog semena konvencionalnih sorti proizvedenog u konvencionalnim uslovima. U sledećoj fazi postavljen je zahtev da se seme i sadni materijal konvencionalnih sorti proizvodi metodama organske proizvodnje (najmanje jednu godinu kod jednogodišnjih i dve sezone kod višegodišnjih biljaka). Naredna faza zahteva korišćenje organskog semena i zamenu konvencionalih sorti organskim sortama. Uopšteno se može reći da ponuda organskih sorti i organskog semena ne prati ekspanziju organske poljoprivrede. U Srbiji praktično ne postoji organsko oplemenjivanje biljaka i komercijalna proizvodnja organskog semena. Zadatak nauke, struke i prakse je da se što pre dođe do takvih rešenja koja će omogućiti zadovoljavajuću snabdevenost tržišta organskim sortama i organskim semenom i sadnim materijalom.
Reference
Berenji, J.B. (2004) Organsko oplemenjivanje bilja. u: Zb. apst III Kongresa genetičara Srbije, Subotica, Srbija i Crna Gora, str. 87
Berenji, J.B. (2005) Etički aspekti GMO-transgenih biljaka. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 66, br. 5, str. 187-193
Divéky-Ertsey, A., Tóbiás, A. (2008) Az ökovetõmag és -szaporítóanyag használat hazai kérdései. Agrofórum, 19(3), str. 19-22
Jalink, H., Schoor, R., Frandas, A., Pijlen, J.G., Bino, R.J. (1998) Chlorophyll fluorescence of Brassica oleracea L. seeds as a non-destructive marker for seed maturity and seed performance. Seed Science Research, 4, 437-443
Kovács, G. (2004) Organikus növénynemesítés és organikus vetõmagtermesztés. u: Bedõ Z. [ur.] A vetõmag születése: A vetõmagtermesztés elmélete és gyakorlata, Budapest: Agroinform Kiadó
Penčić, M., Dumanović, J., Radović, G., Jelovac, D. (1997) Značaj banke biljnih gena za selekciju. Selekcija i semenarstvo, Novi Sad, 4, 1-2, 7-18
Prodanović, S., Šurlan-Momirović, G. (2006) Genetički resursi biljaka za organsku poljoprivredu. Beograd-Zemun: Poljoprivredni fakultet
van Bueren, L.E.T., Hulscher, M., Jongerden, J., van Mansvelt, J.D., den Nijs, A.P.M., Ruivenkamp, G.T.P. (1999) Sustainable organic plant breeding. Louis Bolk Institute
Velema, J. (2004) Challenges and opportunities in organic seed production. u: World Conference on Organic Seed (I), Proceedings, Rome: FAO, p. 4-5
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.04.2009.

Povezani članci

Selekcija i semenarstvo (2009)
Organsko oplemenjivanje - novi pravac u oplemenjivanju biljaka
Berenji Janoš, i dr.

Žito-hleb (2006)
Genetički modifikovane biljke i ishrana ljudi
Ilić T., i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2007)
Genetički resursi jednogodišnjih krmnih mahuimarki u svetu i Srbiji
Mihailović Vojislav, i dr.

prikaži sve [6]