Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 53, br. 3, str. 97-103
Primena mehanike loma u određivanju parametara rasta zamorne prsline za karakteristične oblasti zavarenog spoja
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet tehničkih nauka
bVojnotehnički institut - VTI, Beograd

e-adresasmijoc@yahoo.com
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149066G: Primena mehanike loma u određivanju parametara rasta zamorne prsline za karakteristične oblasti zavarenog spoja

Sažetak
Zavareni spoj kao kompleksna i heterogena struktura predstavlja kritično mesto u zavarenoj konstrukciji. Zbog toga u najvećem broju slučajeva, sigurnost zavarene konstrukcije se procenjuje na osnovu osobina zavarenog spoja kao celine, i osobina svih njegovih sastavnih delova. Najčešće se za ocenu ponašanja zavarenog spoja porede osobine osnovnog metala, zone uticaja toplote i metala šava, ali se u brojnim slučajevima ponašanje zavarenog spoja kao celine razlikuje od ponašanja metala šava, zone uticaja toplote i osnovnog metala. Ovim radom je pokazana primena eksperimentalnih postupaka mehanike loma u određivanju parametara rasta zamorne prsline za karakteristične zone zavarenog spoja niskolegiranog čelika Nionikral-70. Dobijeni rezultati pokazuju da mesto postavljanja zareza i inicijacije prsline ima uticaja na vrednosti praga zamora ΔΚth i parametre Parisove jednačine. Ovo je posebno izraženo kod određivanja parametara rasta zamorne prsline kod zone uticaja toplote, gde različite promene brzine rasta zamorne prsline jasno govore o različitim strukturama prolaska prsline.
Reference
Bilby, A.B., Cottrel, A.H., Swinden, K.H. (1963) The spread of plastic yield from a notch. Proc. Roy. Soc, A272
Burzić, Z. (1995) Beograd: TMF, Doktorska disertacija
Burzić, Z., Aleksić, B., Arsić, S., Vujović-Đorđević, B., Maravić, M. (1997) Primena akustične emisije i tenzometrijskih ispitivanja na praćenje deformacijskog procesa na sfernom rezervoaru. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, vol. 42, br. 3, str. 225- 233
Ewalds, H.L., Wanhill, R.J.H. (1984) Fracture mechanics. Delft: Edvard Arnold
Foreman, R.G., Keary, V.E., Engle, R.M. (1967) Numerical analysis of crack propagation in cyclic-loaded structures. Journal of Fluids Engineering, Transactions of ASME, vol. 89, str. 459-464
Forman, R.G., Kearney, V.E., Engle, R. E647-86: Standard test method for constant-load-amplitude fatigue crack growth
Gliha, V., Vuherer, T., Burzić, Z. (2007) Sigurnost reparirane i termički obrađene račve. Zavarivanje i zavarene konstrukcije, vol. 52, br. 1, str. 3-10
Munz, D., Schwalle, K., Mayr, P. (1971) Dauerschwingverhalten metallischer Werkstoffe. Werkstoffkunde, Band 3, str. 10
Paris, P.C., Sih, G.C. Stress analysis of cracks, fracture toughness testing and its application. STP, 381, str. 30-83
Paris, P.C., Erdogan, F. (1963) A critical analysis of crack propagation laws. J bas. Engng. Trans. ASME, Ser. D, 85, 4, str. 528-534
Radon, J.C. (1982) Determination of threshold stress intensties, fatigue of low alloy steel BS4360-50D. Int. J. Fatigue, Oct. str. 225
Schwalbe, K.H. (1980) Bruchmechanik metalischer Werkstoffe. München: Carl Hauser Verlag
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.03.2009.