Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Motivacija za zaštitu na radu
Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu
Sažetak
Ljudima je osobeno da se ne rukovode pojedinim, već nekolikim motivima i da su aktivni, ne pod uticajem pojedinačnih već niza potreba. Svi ovi pokretači zajedno stvaraju složeni kompleks faktora koji pokreće i usmerava čovekovu delatnost. Budući da su motivi imanentni, tj. konstitutivni deo integrisane celine koja se naziva ličnost, jedino njihovom pažljivom analizom se može doći do odgovora na pitanje: zašto se čovek u određenoj situaciji ponaša tako a ne drugačije? Takođe je, radi razumevanja uzroka koji pokreću zdrave ljude da ponekad namerno (hotimično) krše pravila, izlažući pri tome sebe velikoj opasnosti, neophodno, pre svega, otkriti motive takvog ponašanja. Spoznajom objektivnih podsticaja iz radne sredine, moguće je istraživati praktične puteve za otklanjanje ili smanjenje dejstava faktora, koji izazivaju neželjene motivacije.
Reference
Blackburn, R.T., Lawrence, J.H. (1995) Faculty at work: Motivation, expectation, satisfaction. from the Internet
Dell, T. (1993) Motivation at work: Empowering employees to give their best. Crisp M.G. [ur.] from the Internet
Dessler, G. (2000) Improving productivity at work: Motivating today's employees. from the Internet
Dunđerović, R. (1986) Psychological aspects of occupational health. Delo / Work journal, Belgrade, str. 180
Henderson, R.I. (2000) Influencing employee behavior at work. from the Internet
Kotik, A.M. (1981) Psychology and harmlessness. Moscow: Tallin, Valgus
Miskell, J.R. (1993) Motivation at work. from the Internet
Newell, S. (1997) The healthy organization: Ethics and diversity at work. from the Internet
Rot, N. (1983) Social psychology basics. Belgrade: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Sćepanović, N. (1997) Physical integrity and material damage. Belgrade
Tomaševskij, T. (1971) Celovek v sisteme truda. Moscow: Ergonomika
Wren, D.A., Voich, D.Jr. (1994) Motivating human behavior. u: Management process, structure, behavior, Belgrade: Grmeč
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka