Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2001, vol. 5, br. 3, str. 87-90
Metode analiziranja i predviđanja stila života kao elementa okruženja organizacije
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Ključne reči: stil života; okruženje organizacije; mreža komunikacija; ponašanje potrošača; psihografska analiza
Sažetak
Promene koje se dešavaju u okruženju organizacije menjaju ustaljene oblike ponašanja pojedinaca. Postojeće okruženje direktno i indirektno utiče na formiranje različitih tipova stila života. Komponente stila života i njihove interakcije mogu da predstavljaju solidnu osnovu za uspešnu segmentaciju tržišta. Različite metode analiziranja i predviđanja stila života omogućavaju uvid u osnovne vrednosti, interesovanja, mišljenja i aktivnosti pojedinaca.
Reference
Antonides, G., van Raaij, F.W. (1998) Consumer behavior a European perspective. New York, itd: Wiley
Engel, J.F., Blackwell, R.D., Miniard, P.W. (1995) Consumer behavior. Chicago, itd: Dryden Press
Foxall, G.R., Goldsmith, R.E. (1994) Consumer psychology for marketing. London, itd: International Thomson Business Press
Paul, P.J., Olson, J.C. (1993) Consumer behavior and marketing strategy. Homewood, IL, itd: Irwin
Salai, S., Božidarević, D. (2001) Marketing istraživanje - informaciona osnova marketing menadžmenta. Beograd: Savremena administracija
Salai, S., Hegediš, I. (1999) Tržišno komuniciranje. Subotica: Subotičke novine
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2009.

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2006)
Proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane kao resurs potencijalnog dohotka
Krmpotić Toma, i dr.

Marketing (1999)
Marketing istraživanje afekta i kognicije u ponašanju potrošača
Salai Suzana, i dr.

Strategijski menadžment (2000)
Komunikacija preko društvene mreže potrošača u trgovini
Kovač-Žnideršič Ružica

prikaži sve [44]