Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2002, vol. 6, br. 2-3, str. 33-35
Konceptualne sličnosti strategijskog upravljanja kvalitetom i strategijskog finansijskog menadžmenta
Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac
Sažetak
U uvodnom delu rada se govori o suštini strategijskog upravljanja poslovnim funkcijama, kao načinu definisanja odnosa poslovnog sistema prema svom okruženju. Drugi deo rada je posvećen konceptu strategijskog upravljanja kvalitetom. Potom se čini osvrt na koncept strategijskog finansijskog menadžmenta, uz istovremeno ukazivanje na njegovu sličnost sa strategijskim upravljanjem kvalitetom. Na kraju rada dat je predlog zaključnih stavova.
Reference
Cruchand, L. (1995) Šta treba da znate o kvalitetu. Beograd: Poslovna politika
Cvetković, L.V. (1994) Strategije upravljanja proizvodom - menadžment proizvoda. Niš: Prosveta
Hummel, T., Malorny, C. (1996) Total quality management. Munchen-Wien: Carl Hanser Verlag
Juran, J.M. (1997) Oblikovanjem do kvaliteta. Beograd: Poslovna politika
Kukoleča, S.M. (1986) Organizaciono-poslovni leksikon izraza, pojmova i metoda. Beograd: Rad
Mitrović, Ž.V. (1993) Menadžeri i sistem kvaliteta - priručnik za menadžere o sistemu kvaliteta. Beograd: Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije
Pjanić, Z.M., ur. (1984) Ekonomska enciklopedija. Beograd: Savremena administracija, Tom II
Stalk, G. (1988) Time-the next source of competitive advantage. Harv Bus Rev, br. 4
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.