Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 12, br. 3-4, str. 27-31
Upravljanje rizikom u poslovanju na Internetu
Viša poslovna škola, Novi Sad
Sažetak
Istorijat razvoja informacionih sistema od zatvorenih sistema pojedinih kompanija ka sistemima između kompanija doneo je niz novih situacija i problema, među kojima se ističu rizici njihove sigurnosti. U ovom radu je dat pregled razvoja ovih rizika, zatim specifičnosti rizika u elektronskom poslovanju i ranjivost ovih sistema, a posebna pažnja je posvećena rizicima koji proističu iz dizajna softvera.
Reference
Balaban, N., Ristić, Ž., Đurković, J., Trninić, J., Tumbas, P. (2006) Informacione tehnologije i informacioni sistemi. Subotica: Ekonomski fakultet
Deitel, H.M., Deitel, P.J., Nieto, T.R. (2001) e-business & e-commerce: How to program. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
el Sawy, O.A. (2001) Redesigning enterprise processes for e-business. New York: McGraw-Hill
Gates, W.H., Hamingway, C. (1999) Business @ the speed of thought. New York: Warner Books
Ghosh, A.K. (2001) Security and privacy for E-Business. New York: John Wiley & Sons
Jošanov, B. (1996) EDI - novi talas tehnološke revolucije. Novi Sad: Prometej
Jošanov, B. (2006) Elektronsko poslovanje. Novi Sad: Viša poslovna škola
Jošanov, B., Perić, D., ur. (2005) Elektronsko poslovanje - pogled iz Srbije. Beograd: Viša elektrotehnička škola
Jošanov, B., Tumbas, P. (2002) Softverski inžinjering. Novi Sad: Viša poslovna škola
Laudon, K.C., Traver, C.G. (2002) E-commerce: Business, technology, society. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
Lichtenstein, S., Swatman, P.M.C. (2001) Effective management and policy in e-Business security. u: e-Everything: e-Commerce, e-Government, e-Household, e-Democracy: Electronic Commerce Conference (14th), Bled, Proceedings, vol. 1: Research, 750-765
Piemenidis, E., Miller, C.J. (2006) Evaluating risk in e-Business development projects. u: IADIS International Conference e-Commerce, Barcelona, Proceedings, 81-88
Purba, S., ur. (2002) Architectures for e-Business systems: Building the foundation for tomorrow's success. Boca Raton: Auerbach Publications
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2008.

Povezani članci

Marketing (2011)
Problem obezbeđenja privatnosti podataka u direktnom marketingu
Markov Jasmina, i dr.

Ekonomika (2008)
Marketing istraživanje i informacija
Prokopović Tatjana S., i dr.

Ekonomika (1997)
Strategija razvoja u novonastalim uslovima
Zjalić Ljubica M.

prikaži sve [23]