Akcije

Management - časopis za teoriju i praksu menadžmenta
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Uloga i zadaci rukovodioca projekta i projektnog tima u upravljanju projektom
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
bUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Zvornik, Republika Srpska, BiH
Sažetak
Rukovodilac projekta je centralna figura projekta. To je osoba zadužena i odgovorna za postizanje planiranih ciljeva projekta, a to znači za osiguranje da se efikasnim upravljanjem projekat realizuje sa planiranim resursima i troškovima, i u planiranom vremenu. Rukovodilac projekta predstavlja centralnu ličnost u upravljanju projektom koja je zadužena da zajedno sa projektnim timom, dovede projekat do efikasnog završetka. Ovaj rad prikazuje, pre svega, uloge i zadatke koje imaju rukovodilac projektnog tima i sam projektni tim u upravljanju realizacijom nekog projekta, zatim njihove međusobne veze, i način formiranja i funkcionisanja projektnog tima.
Reference
Adams, J.R., Brandt, S.E., Martin, D.M. (1979) Managing by project management. Dayton: UTC
Jovanović, P.M. (1989) Upravljanje projektom. Beograd: KIZ Centar
Jovanović, P.M. (1994) Menadžment - teorija i praksa. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Lock, D. (1977) Upravljanje projektima. Aldershot, itd: Gower
Stuckenbruck, L.C., Marshall, D. (1990) Team building for project managers. USA: PMI
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

IMK-14 Istraživanje i razvoj (2011)
Značaj funkcije vođenja u uspešnosti menadžmenta poslovno - proizvodnih sistema
Janjić Slobodan, i dr.

Management (2003)
Upravljanje promenama u preduzeću
Petrović Dejan Č., i dr.

Tehnika - Menadžment (2008)
Upravljanje investicionim projektima u privredi Srbije
Jovanović Petar, i dr.

prikaži sve [56]