Metrika

  • citati u SCIndeksu: [7]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 12, br. 2, str. 3-26
Klasifikacija bezbednosti
Institut za političke studije, Beograd
Sažetak
Radi kvalitetnije naučne interpretacije problematike bezbednosti u radu je izvedena klasifikacija, tj. rasčlanjenje bezbednosti na vrste, kako bi se kvalitativnom analizom njenih delova, ostvarila naučna identifikacija bezbednosti kao opšte vrednosti savremenog sveta. Uvažavajući naučni pristup bezbednost – integralna bezbednost se deli na unutrašnju (individualnu i nacionalnu) i međunarodnu (regionalna, globalna, zajednička, kolektivna i kooperativna) bezbednost. Da bi se kvalitativno problematizovali pojedini segmenti integralne bezbednosti autor podseća na etimološko poreklo samog pojma. Takođe se u radu definiše bezbednost kao polazna osnova za njenu klasifikaciju. U nastavku rada problemski je analizirana svaka vrsta klasifikacione bezbednosti.
Reference
Aldrich, R.J. (2002) Dangerous liaisons post-September 11 intelligence alliances. Harvard International Review, vol. XXIV, br. 3, fall
Amos, J.A., Taylor, J.W.Jr., Mararr, J.M. (1999) American national security. Baltimore: John Hopkins University Press
Andrew, C. (1995) For the President's eyes only: Secret intelligence and the American presidency from Washington to Bush. London-New York: Harper Collins
Avramov, S. (2001) Bezbednost u 21. veku. u: SIMVON - Simpozijum o vojnoj nauci, Beograd: Vojnoizdavački zavod
Lewis, G.J. (2004) Surprise, Security and the American Experience. Cambridge: Harvard University Press
Masleša, R. (2001) Teorije i sistemi sigurnosti. Sarajevo: Magistrat
Savić, A., Stajić, Lj. (2006) Osnovi civilne bezbednosti. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije
Savić, A. (2002) Uvod u državnu bezbednost. Zemun-Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Savić, A. (2006) Obaveštajne službe i nacionalna bezbednost. Kragujevac: Pravni fakultet
Simić, D.R. (2002) Nauka o bezbednosti - savremeni pristupi bezbednosti. Beograd: Službeni list SRJ
Stajić, L.S. (2004) Osnovi bezbednosti. Beograd: Policijska akademija
Vidojević, Z.S. (2001) Globalizacija kao neminovnost, potčinjavanje i šansa. u: Vukotić Veselin N. i dr. [ur.] Globalizacija i tranzicija, naučni skup, maj, Zbornik radova, Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za ekonomska istraživanja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2008.

Povezani članci

Bezbednost, Beograd (2008)
Bezbednost kao naučna disciplina
Gaćinović Radoslav

Vojno delo (2012)
O definisanju i definicijama nacionalne bezbednosti
Ilić Predrag

Vojno delo (2013)
Uloga OEBS-a u sistemu bezbednosti Republike Srbije - aktuelno stanje
Joksić Ivan, i dr.

prikaži sve [98]