Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 13, br. 1, str. 155-171
Lična karta državljana Bosne i Hercegovine
Visoka škola unutrašnjih poslova, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Ključne reči: lična karta; državljanin BiH; prebivalište; boravište; prekršaji
Sažetak
Predmet razmatranja u radu jeste lična karta, prije svega državljana Bosne i Hercegovine, kao posebna javna isprava kojom se dokazuje identitet lica odnosno činjenice o mjestu i datumu rođenja, prebivalištu, odnosno boravištu za raseljeno lice, državljanstvo BiH i druge činjenice koje su u ličnoj karti sadržane. U radu su obrađena neka pitanja od posebnog značaja, poput postupka, odnosno postupanja organa unutrašnjih poslova prilikom izdavanja ličnih karata, postupka sa oštećenim i dotrajalim ličnim kartama, kao i postupka u slučaju gubitka lične karte.
Reference
*** (2002) Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte, postupku izdavanja i zamjene lične karte i načinu vođenja evidencija o zahtjevima. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 39
*** (2002) Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti državljana BiH. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 39
*** (2002) Pravilnik o cijeni obrazaca ličnih dokumenata. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 39
*** (2003-2004) Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 29/03 i 04/04
*** (2003) Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje i zamjenu lične karte za stranca, postupku izdavanja i načinu vođenja evidencija o zahtjevima za izdavanje i zamjenu ličnih karata za strance. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 17
*** (2003) Pravilnik o obrascu lične karte i podacima sadržanim u ličnoj karti za stranca. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 17
*** (2003) Pravilnik o cijeni obrazaca ličnih dokumenata za strance. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 17
*** (2001-2007) Zakon o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 32/01, 16/02 i 32/07
Kremenović, O. (2004) Propisi o ličnom statusu građanina u Bosni i Hercegovini. Laktaši: Grafomark
Mandić, M. (2006) Upravno pravo - poseban deo. Foča: Centar za kulturu i informisanje
Miletić, S. (1997) Policijsko pravo. Beograd: Policijska akademija
Obrenović, Ž., Trkulja, Lj. (1988) Upravno pravo - oblast unutrašnjih poslova. Beograd: Savremena administracija
Popović, J. (1985) Upravno pravo - opšti deo. Beograd
Popović, S.B. (1985) Upravno pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Trkulja, S. (1993) Upravno pravo - posebni deo. Beograd
Vasiljević, D. (1999) Upravno pravo - poseban deo. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova, oblast unutrašnjih poslova
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: poseban prilog
objavljen u SCIndeksu: 20.10.2008.

Povezani članci

Bezbednost, Beograd (2001)
Međunarodni i unutrašnji pravni izvori u oblasti pograničnih poslova
Dujković Petar

Bezbednost, Beograd (2001)
Granični incidenti i druge povrede državne granice
Dujković Petar

Nauka bezbednost policija (2001)
Pravni položaj lica u policiji
Jugović Sreten

prikaži sve [38]