Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:79
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 17, br. 1, str. 1-17
Oblici savremenog terorizma
Institut za političke studije, Beograd, Srbija
Ključne reči: savremeni terorizam; oblici; konvencionalni; nekonvencionalni; sajber terorizam; nuklearni terorizam; hemijski terorizam; biološki terorizam
Sažetak
Ovaj rad je pokušaj autora da se terorizam klasifikuje prema oblicima njegove upotrebe, kao i da se osvetle dimenzije svih oblika savremenog terorizma, prema šemi koja se u radu daje. Autor smatra da se čovek ne rađa kao terorista i da se terorizam može definisati, pa zato uz pomoć političke i pravne teorije pokušava uočiti njegove uzroke bez kojih posledica ne bi nastupila. Dvostruki standardi velikih sila navode autora na mišljenje da je današnja nasilna politika nekih moćnih država sa sebi svojstvenim, nedoslednim humanizmom, samo potvrda da je atak na čoveka gotovo univerzalna stvarnost, ali, da ironija bude veća, to se dešava u eri opšte promocije prava čoveka u međunarodnoj zajednici. Dakle, politička kultura mora doživeti preporod i svoju aktivnost sprovesti u skladu sa civilizacijskim perspektivama, što znači da će odbaciti nasilnu borbu za vlast putem represije, zavere, terora i terorizma. Terorizam kao sociološka i kriminološka pojava je nužni protivnik gotovo svih savremenih društava, bez obzira na stepen njihovog društveno-ekonomskog razvoja. Pored ostalih oblika nasilja koji čoveku uzimaju slobodu, život, pravo na rad i egzistenciju, terorizam je najspektakularniji, posebno ekološki terorizam i samoubilački oblici terorizma.
Reference
*** (2005) Cyber operations and cyber terrorism. DCSINT, Handbook br. 1.02, 15 Aug
*** (2000) Sociology basics: Magills choice. Pasadena: Salem Press, INC
Andrić, N., Krsmanović, S. (2000) Ubijanje kao 'kolateralna šteta'. Novi glasnik, 8(5): 117-127
Biočanin, R.R. (2004) Zaštita životne sredine u slučaju nuklearnih udesa i terorizma. Vojno delo, vol. 56, br. 1, str. 124-145
Bukelić, J. (2000) Socijalna psihijatrija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Combs, C.C., Slann, M. (2002) Encyclopedia of terrorism. New York: Facts on File, Inc
Cronin, K. (2003) CRS report for congress. u: Terrorists and Suicide Attacks, August 28
Čobeljić, M. (2005) Savremeni aspekti biološkog oružja. Novi glasnik, br. 1
Gaćinović, R. (2011) Terorizam u političkoj i pravnmoj teoriji. Beograd: Medija centar ODBRANA
Gaćinović, R.Đ. (1998) Savremeni terorizam. Beograd: GrafoMark
Gaćinović, R.Đ. (2005) Terorizam. Beograd: Draslar
Harris, S.H. (1994) Factories of death. London: Routledge
Jović, R.C., Savić, A. (2004) Bioterorizam, biološki rat, biološko oružje. Beograd: Institut za političke studije, Centar za istraživanje bezbednosti i terorizma
Kukrika, M. (2002) Upravljanje sigurnošću informacija - zaštita informacionih sistema prema standardu ISO 17799. Beograd: INFO home
Lewis, J. (2002) Assessing the risks of cyber terrorism, cyber war and other cyber threats. Washington: Center for Strategic and International Studies
Mićić, P. (2006) Samoubilački terorizam. Beograd: Altera
Pape, R.A. (2006) Dying to win - the strategic logic of suicide terrorism. New York: Random House
Petrović, S.R. (2004) Kompjuterski kriminal. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Shinder, D. (2002) Scene of the cybercrime: Computer forensics handbook. Rockland, USA: Syngress Publishing, Inc
Sprinyak, E. (2000) Rational fanatics. Foreifn Policy, Sep-Oct
Taylor, Max., Horgan, J., Mladineo, M. (2003) Terorizam u budućnosti. Zagreb: Golden marketing
Vajt, D.R. (2004) Terorizam. Beograd: Alexandria Press
Zirojević, M. (2004) Terorističke organizacije i Internet. Vojno delo, vol. 56, br. 1, str. 88-107
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka