Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 17, br. 1, str. 19-33
Diskreciona ovlašćenja policije
Policijska akademija, Beograd, Srbija

e-adresadragan.vasiljevic@kpa.edu.rs
Ključne reči: policija; diskreciona ovlašćenja; zakonitost; prava i slobode; uprava
Sažetak
Ovaj rad posvećen je diskrecionoj oceni u radu policije. U pravnoj državi uprava je po pravilu vezana, a samo izuzetno slobodna delatnost. Te izuzetke je neophodno jasno predvideti i usko tumačiti. Diskreciona ocena je pod vladavinom prava, jer i nju pravo ustanovljava i daje joj okvire. To je posebno važno sa aspekta rada policije s obzirom na njena ovlašćenja, kao i mesto i ulogu tog organa u sistemu državne uprave. Odlučivanje po diskrecionoj oceni ne sme da bude i nije samovoljno postupanje policije, nego primena prava. Područje u kojem se realizuje diskreciona ocena omeđeno je načelom zakonitosti i celishodnosti. Zato ovaj rad ima svoj pravi smisao i značaj da ukaže na važnost stvaranja ambijenta i uslova pravne države i istinskog poštovanja principa zakonitosti u kojima će policija primenjivati svoja ovlašćenja.
Reference
Kostić, L.M. (1936) Administrativno pravo Kraljevine Jugoslavije. Beograd: G. Kon
Krbek, I. (1937) Diskreciona ocena. Zagreb
Krbek, I. (1936) Zakonitost uprave. Zagreb
Krbek, I. (1960) Pravo javne uprave FNRJ. Zagreb: Birotehnički izdavački zavod
Krbek, I. (1950) Osnovi upravnog prava FNRJ. Zagreb: Izdavački zavod Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Lukić, R.D. (2003) Metodologija prava. Beograd: Justinijan
Marković, R. (2002) Upravno pravo. Beograd
Milosavljević, B.J. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Tasić, D. (1984) Izbor rasprava i članaka iz teorije prava. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Tomić, Z. (2006) Diskreciona ocena u upravnom pravu. Pravni život, vol. 55, br. 10, str. 289-302
Tomić, Z.R. (1993) Đorđe Tasić o slobodnoj oceni (diskrecionoj vlasti). Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 79, br. 4, str. 680-700
Vasiljević, D. (2009) Pojam upravnih mera sa akcentom na mere policije. Nauka, bezbednost, policija, vol. 14, br. 1, str. 133-144
Vasiljević, D. (2011) Funkcije policije i njena ovlašćenja da preduzme upravne radnje. Nauka, bezbednost, policija, vol. 16, br. 2, str. 29-38
Vasiljević, D. (2009) Materijalni akti uprave s osvrtom na radnje policije. Pravni život, -531(11):
Vasiljević, D., Milovanović, D. (2011) Osnovna načela u postupanju policije. Pravni život, 548(10): 183-195
Vasiljević, D.R. (2012) Zakonitost uprave i diskreciona ocena. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Žarković, M. (2009) Kriminalistička taktika. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka