Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, br. 1, str. 185-199
Validnost poligona specifične spretnosti kod studenata KPA - metabolički i funkcionalni pokazatelji fizičkog opterećenja
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bPolicijska akademija, Beograd

e-adresamilivoj.dopsaj@fsfv.bg.ac.rs, radivoje.jankovic@kpa.edu.rs
Projekat:
Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)

Ključne reči: specijalno fizičko obrazovanje; policija; laktati; frekvencija srca; polygon
Sažetak
Predmet ovog rada je validacija poligona, kao testa koji može da se koristi za procenu specifične spretnosti kod pripadnika MUP RS, ostvarene u anaerobno-laktatnom režimu naprezanja (Pol_ SSP1). U istraživanju je učestvovalo 50 studenata Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu, od kojih 26 studenata i 24 studentkinje III godine osnovnih studija sa svih smerova. Validnost poligona utvrđena je pomoću dva osnovna parametra za procenu metaboličkih i funkcionalnih pokazatelja nivoa dostignutog fiziološkog opterećenja i to: koncentracije laktata u kapilarnoj krvi, kao mera metaboličke acidoze, i vrednosti frekvencije rada srca, kao mera funkcionalnog opterećenja srčanosudovnog sistema organizma. Rezultati su pokazali da je prosečno vreme potrebno za realizaciju poligona 97,71±8,66 i 109,17±9,10 sekundi za muškarce i devojke, respektivno. U odnosu na maksimalno dostignutu frekvenciju srca nakon završetka poligona, utvrđeno je da je ona kod muškaraca na nivou od 186,5±6,4 Ud/min, a kod devojaka 184,6±7,3 Ud/min. Izmerene vrednosti koncentracije laktata u krvi posle realizacije poligona kod muškaraca su bile 11,52±2,25 i 11,78±2,07 mmol/L, a kod devojaka 10,35±1,39 i 10,46±1,63 mmol/L u trećem i petom minutu oporavka, respektivno. Na osnovu dobijenih rezultata može da se zaključi da je Pol_SSP1, kao instrument za procenu specifične spretnosti kod policajaca, validan motorički zadatak tokom čije realizacije se provocira dominantno opterećenje u zoni anaerobnolaktatnog mehanizma stvaranja energije za rad.
Reference
Anderson, G., Plecas, D., Segger, T. (2001) Police officer physical ability testing: Revalidating a selection criterion. Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, 24(1), str. 8-31
Astrand, P.O., Rodahl, K., Dahl, H., Stromme, S. (2003) Textbook of work physiology: Physiological bases of exercise. Champaign: Human Kinetics
Blagojević, M., Dopsaj, M., Vučković, G. (2011) Specijalno fizičko obrazovanje 2. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Blagojević, M., Dopsaj, M., Vučković, G. (2006) Specijalno fizičko obrazovanje I - udžbenik za studente Policijske akademije. Beograd: Policijska akademija
Bonneau, J., Brown, J. (1995) Physical ability, fitness and police work. Journal of Clinical Forensic Medicine, 2, 157-164
Boyce, R., Ciulla, S., Jones, G., Boone, E., Elliot, S., Combs, C. (2008) Muscular strength and body composition comparison between the Charlotte-Mecklenburg fire and police departments. International Journal of Exercise Science, 1, 3, 125-135
Brooks, G.A. (1985) Anaerobic threshold: Review of the concept and directions for future research. Med Sci Sports Exerc, 17(1): 22-34
Degoutte, F., Jouanel, P., Filaire, E. (2003) Energy demands during a judo match and recovery. Br J Sports Med, 37, 245-249
Dopsaj, M., Blagojević, M., Vučković, G. (2007) Normativno-selekcioni kriterijum za procenu bazično motoričkog statusa kandidata za prijem na studije Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu. Bezbednost, Beograd, vol. 49, br. 4, str. 166-183
Dopsaj, M., Vučković, G., Vuković, M. (2011) Karakteristike izometrijske mišićne sile opružača leđa kod različito treniranih i netreniranih studenata Kriminalističko-policijske akademije. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 3, str. 5-20
Dos, K.S.A., Magalhães, S.M., Moreira, R.S., Vila, N.D.M.J.F., Yukio, A.R., Vieira, D.S.M., Nôleto, M.D.S.M., Herbert, S.G., Grubert, C.C.S. (2012) Ingestion of mixed meals of low or high glycaemic index does not affect performance in 3.000m running. Serbian journal of sports sciences, vol. 6, br. 1-4, str. 51-59
Faff, J. (2007) Maximal heart rate in athletes. Biology of Sport, 24(2)
Fajnman, R. (1999) Karakter fizičkog zakona. Beograd: Klub NT
Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., Black, W. (1998) Multivariate Data Analysis. New Jersey: Prentice-Hall Inc, 5th ed
Hart, S., Drevets, K., Alford, M., Salacinski, A., Hunt, B.E. (2013) A method-comparison study regarding the validity and reliability of the Lactate Plus analyzer. BMJ Open, 3(2): e001899-e001899
Ingebrigtsen, J., Jeffreys, I. (2012) The relationship between speed, strength and jumping abilities in elite junior handball players. Serbian journal of sports sciences, vol. 6, br. 1-4, str. 83-88
Janković, R., Dimitrijević, R. (2012) Stanje i mogućnosti unapređenja načina procene motoričkih sposobnosti u sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Kultura polisa, 9(1)
Karninčić, H., Baić, M., Belošević, D. (2010) Razlike laktatne krivulje tijekom borbe u kikboksu i hrvanju grčko-rimskim načinom. Hrvatski Športskomedicinski Vjesnik, 25
Lonsway, K.A. (2003) Tearing down the wall: Problems with consistency, validity, and adverse impact of physical agility testing in police selection. Police Quarterly, 6(3): 237
Lord, V. (1998) Swedish police selection and training: Issues from a comparative perspective. Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, 21(2), str. 280-292
Mendeš, M. (2010) Poligon zapreka. Policija i sigurnost, Zagreb, 19(3)
Milošević, M., Jovanović, S., Stojčić, R., Arlov, D., Blagojević, M., Dopsaj, M. (1995) Model edukacije u specijalnom fizičkom obrazovanju. u: Savetovanje iz specijalnog fizičkog obrazovanja (I), 11. 11. 1994, zbornik radova, Beograd: Policijska akademija
Nutting, S., Maxwell, S. (1992) Development of physical ability tests for police officers. Journal of Applied Psychology, 77(6)
Obradović, S.K. (2011) Planiranje, regrutovanje i selekcija kadra u Ministarstvu unutrašnjih poslova RS. Nauka, bezbednost, policija, vol. 16, br. 1, str. 135-156
Ristanović, D., Dačić, M. (1999) Osnovi metodologije naučnoistraživačkog rada u medicine. Beograd: Velarta, Biblioteka 'Udžbenici', Knjiga 7
Sorensen, L., Smolander, J., Louhevaara, V., Korhonene, O., Oja, P. (2000) Physical activity, fitness and body composition of Finnish police officers: A 15-year follow-up study. Occupational Medicine, 50(1), str. 3-10
Strating, M., Bakker, R., Dijkstra, G., Lemmink, K., Groothoff, J.W. (2010) A job related fitness test for the Dutch police. Occupational Medicine, 60
Thanopoulos, V. (2010) The 5 x 200 m step test lactate curve model: Gender specific characteristics in elite Greek senior freestyle swimmers. Serbian journal of sports sciences, vol. 4, br. 1-4, str. 153-160
Vučković, G. (2002) Uticaj motoričkih sposobnosti na efikasnost savladavanja situacionog pištoljskog poligona kod studenata Policijske akademije. Beograd: Fakultet sporta i fizičke kulture, magistarski rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/NBP1401185D
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka