Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:45
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:40

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, br. 2, str. 15-26
Novi zakon o prekršajima i novine u opštem delu prekršajnog prava
Policijska akademija, Beograd

e-adresadjordje.djordjevic@kpa.edu.rs
Projekat:
Kaznena reakcija u Srbiji kao ključni element pravne države (MPNTR - 179051)

Sažetak
Novi Zakon o prekršajima Republike Srbije, koji je počeo da se primenjuje 1. marta ove godine, uneo je niz novina u naše prekršajno pravo. Iako su najveće izmene unete u njegov procesni deo kao i u deo koji se bavi izvršenjem prekršajnih sankcija, brojna su i nova rešenja koja se odnose na pojedine institute opšteg dela prekršajnog prava. Ona su uglavnom tako koncipirana da predstavljaju usaglašavanje sa odredbama Krivičnog zakonika, međutim ima i suprotnih primera gde su novine unete u nameri da se istaknu specifičnosti prekršaja kao posebne vrste delikata i izvrši njihovo razgraničenje od krivičnih dela. U radu se posebno analiziraju odredbe koje se odnose na pojam prekršaja, prekršajnu odgovornost, prekoračenje nužne odbrane i krajnje nužde, silu i pretnju, neuračunljivost, stvarnu i pravnu zabludu, saučesništvo kao i pojedine odredbe vezane za prekršajne sankcije. Većina novih rešenja predstavlja značajan korak u boljem regulisanju pojedinih instituta opšteg dela prekršajnog prava, ali ima i onih koji sadrže određene nepreciznosti i nedoslednosti koje bi de lege ferenda trebalo otkloniti.
Reference
Cetinić, M.M. (2002) Pravo privrednih prestupa. Beograd: Dosije
Dimitrijević, P. (2001) Prekršajno pravo - opšti deo. Beograd: Službeni glasnik
Đorđević, Đ. (2010) Odgovornost pravnih lica za krivična dela u krivičnom pravu Srbije. u: Savremene tendencije krivične represije kao instrument suzbijanja kriminaliteta, Bijeljina: Ministarstvo pravde Republike Srpske
Đorđević, Đ. (2005) Predgovor u publikaciji: Zakon o prekršajima sa registrom pojmova. Beograd: Justinijan
Đorđević, Đ. (2013) Prekrašajno pravo. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Đorđević, Đ. (2013) U susret novom Zakonu o prekršajima Republike Srbije. u: Nova rešenja u kaznenom zakonodavstvu Srbije i njihova praktična primena, Zlatibor: Srpsko udruženje za krivično-pravnu teoriju i praksu
Đorđević, Đ. (2006) Osnovne karakteristike novog zakona o prekršajima. Nauka, bezbednost, policija, vol. 11, br. 1, str. 51-73
Đorđević, Đ.M. (2003) Odmeravanje kazne u prekršajnom pravu. Nauka, bezbednost, policija, vol. 8, br. 1, str. 51-70
Đorđević, M. (2002) Odnos prekršajnog i krivičnog prava. u: Prekršajna odgovornost, Beograd, str. 18
Jovanović, L., Jelačić, M. (1997) Prekršaji i privredni prestupi. Beograd: Policijska akademija
Milićević, O. (2006) Prekršajna odgovornost sa posebnim osvrtom na krivicu i zabludu. u: Priručnik za praktičnu primenu Zakona o prekršajima od strane prekršajnih sudova, Beograd
Mrvić-Petrović, N. (2013) Materijalno-pravne odredbe Zakona o prekršajima. u: Primena novih odredaba u Zakonu o prekršajima, Beograd: Pravosudna akademija i USAID
Mrvić-Petrović, N. (2013) Novi Zakon o prekršajima, predgovor. Beograd: Službeni glasnik
Mrvić-Petrović, N. (2014) Komentar novog Zakona o prekršajima. Beograd
Pašalić, Z. (2011) Uticaj prekršaja na rast stope kriminaliteta u Srbiji. u: Kriminal i državna reakcija - fenomenologija, mogućnosti, perspektive, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Pihler, S. (2000) Prekršajno pravo. Novi Sad: Graphica Academica
Stojanović, Z. (2012) Značaj pojma prekršajne odgovornosti za prekršajno pravo. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 50, br. 1-2, str. 23-38
Tanjević, N. (2012) Privredni kriminal u uslovima ekonomske tranzicije. Beograd: Institut za uporedno pravo
Tukar, M. (2009) Pripremne radnje za početak rada novoformiranih prekršajnih sudova. u: Podrška primeni novog Zakona o prekršajima i uvod u rad novoformiranih prekršajnih sudova,, Kladovo: Udruženje sudija za prekršaje Republike Srbije
Vrhovšek, M. (1980) Komentar Zakona o prekršajima kojima se povređuju savezni propisi. Beograd: Pravno-ekonomski centar, str 59
Vrhovšek, M. (2008) Uslovi odgovornosti pravnog lica za krivično delo. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 56, br. 2, str. 291-304
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/NBP1402015D
objavljen u SCIndeksu: 04.07.2015.