Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 23, br. 2, str. 183-198
Ustavni sud kao indikator pravne kontrole politike - pravni ili politički organ?
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresamarkoandrun@yahoo.com
Ključne reči: svojstva ustava; funkcije ustava; ustavni sud; ustavni sud kao pravni organ; ustavni sud kao politički organ; priroda ustavnosudske funkcije
Sažetak
Ovaj članak obuhvata dva dela. U prvom delu autor objašnjava pravno-političku prirodu i funkcije ustava kao najvišeg opšteg pravnog akta jedne države, koji se nalazi na vrhu hijerarhijski ustrojene lestvice pravnih akata, čije je potpuno razumevanje u pravno-političkom i funkcionalnom smislu neophodno da bi se adekvatno shvatila priroda funkcije ustavnog suda kao čuvara ustavom proklamovanih vrednosti i poretka. U drugom delu autor sažeto i precizno objašnjava upravo prirodu ustavnosudske funkcije, s ciljem deklarisanja ustavnog suda kao pravnog i/ili političkog organa, s akcentom na pravno-političke elemente primetne u vršenju njegove, ustavom utvrđene nadležnosti u skladu s procedurama propisanim pravom.
Reference
*** (2012) Odluka Ustavnog suda Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 68
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98
*** (2015) Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 40
*** (2007) Zakon o Ustavnom sudu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 109
*** How cases reach the Constitutional Court. Dostupno na http://www.sa-history.org.za/article/how-cases-reach-constitutional-court (4.10.2017)
Đurić, V. (2000) Ustavna žalba. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Garlicki, L. (2007) Constitutional courts versus supreme courts. International Journal of Constitutional Law, 5(1): 44-68
Jovičić, M. (2006) Ustav i ustavnost. Beograd: Službeni glasnik
Lilić, S. (2007) Da li je ustavna žalba efikasni pravni lek za suđenje u razumnom roku?. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 55, br. 2, str. 67-85
Marković, R. (2009) Ustavno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Marković, R. (2017) Sa ustavne osmatračnice. Beograd: Službeni glasnik i Dosije studio
Marković, R.Č. (1973) Pokretanje ustavnog spora o ustavnosti normativnih akata. Beograd: Savremena administracija
Nastić, M. (2009) Uloga Evropskog suda za ljudska prava i domaćih ustavnih sudova u zaštiti ljudskih prava. Pravni život, =534(14): 933-948
Nenadić, B. (2009) O kontroli ustavnosti međunarodnih ugovora. Pravna riječ, 6(18); 75-94
Petrov, V. (2009) Svojstva i funkcije modernog ustava. Pravna riječ, 6(18); 235-245
Petrov, V. (2010) Parlamentarno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta
Petrović, D. (2007) Novi Ustav i savremena Srbija. Beograd: Institut za političke studije
Simović, D. (2012) Ustavna žalba - teorijsko-pravni okvir. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 1, str. 203-223
Slavnić, Lj. (2009) Neki aspekti ustavne žalbe i uloga Ustavnog suda. Pravni život, 58(14); 913-932
Slavnić, Lj. (1998-1999) Rekonstrukcija ili ukidanje ustavnog sudstva u svetlosti misli M. Jovičića. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, str. 265-269
Slavnić, L. (1996) Ustavno sudstvo - instrument pravne države (teorija i iskustvo) # Constitutional judiciary: An instrument of the state ruled by law. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 82, br. 1-3, str. 583-594
Stojanović, D., Vučić, O. (2009) Domašaj ustavnosudskog ispitivanja odluka redovnih sudova u postupku odlučivanja o ustavnim žalbama građana. Pravni život, 58(14); 879-895
Stojanović, D.M. (2007) Ustavno pravo. Niš: Sven, druga knjiga
Treneska-Deskoska, R. (2009) Constitutional complaint. Pravni život, =534(14): 851-863
Vesterdorf, B. (2006) A constitutional court for the EU?. International Journal of Constitutional Law, 4(4): 607-617
Vučić, O. (2010) O zaštiti prava. Beograd: Dosije studio
Vučić, O. (2009) Ustavna žalba - o razlozima uvođenja ovog sredstva neposredne zaštite ljudskih prava i sloboda ujemčenih ustavom. Pravna riječ, 6(18); 95-106
Vučić, O., Stojanović, D. (2009) Ustavno sudstvo Na preseku prava i politike. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 57, br. 2, str. 89-109
Vučić, O., Petrov, V., Simović, D. (2010) Ustavni sudovi bivših jugoslovenskih republika - teorija, praksa, norma. Beograd
Wade, E.C.S., Bradley, A.W. (1993) Constitutional and administrative law. New York: Longman
Zagaris, B. (1998) The amparo process in Mexico. United States-Mexico Law Journal, 6(1): 61-69. Dostupno na: https://litigation-essentials.lexisnexis.com/webcd/app?action=DocumentDisplay&crawlid=1&-doctype=cite&docid=6+U.S.-ex.+L.J.+61&srctype=smi&sr-cid=3B15&key=9f7427a5f3216b4928d
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/nabepo23-15845
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Ustavna žalba - teorijsko-pravni okvir
Simović Darko

Anali Pravnog fak Beograd (2007)
Ustavni sud u Ustavu Republike Srbije od 2006. godine
Marković Ratko

Anali Pravnog fak Beograd (2007)
Da li je ustavna žalba efikasni pravni lek za suđenje u razumnom roku?
Lilić Stevan

prikaži sve [71]