Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 12, br. 3, str. 609-620
Preduzeća u funkciji tranzicije
Visoka poslovna škola, Beograd
Ključne reči: poslovna efikasnost; funkcija kapitala; kapital odnos; tržišna ekonomija; vlasnička transformacija; tranzicija
Sažetak
Navedeni rad proučava integralnost kompleksne povezanosti tržišnog privređivanja, funkcije kapitala i kapital odnosa na jednoj i privatne svojine i vlasničke transformacije kapitala na drugoj strani, a u kontekstu efikasnosti poslovanja privrednih subjekata u uslovima tranzicije domaće privrede. Sistem tržišnog privređivanja i tržište ne mogu da funkcionišu bez precizno definisanih svojinskih prava. To je ključni uslov i imperativ deblokade našeg ekonomskog sistema. Omogućavanjem slobodne inicijative preduzeća u ime i za račun konkretnog vlasnika, uspostavljaju se tržišni kao objektivni kriterijumi njegovog poslovanja i veza sa okruženjem zadovoljavaju potrebe potrošača, a novac uložen u proizvodnju postaje kapital namenjen daljem uvećavanju putem sticanja dobitka. Time se naglašava uloga i značaj privatne svojine kao integralnog dela tržišne privrede i uslova efikasnog poslovanja privrednih subjekata u uslovima tranzicije.
Reference
*** (1995) Efikasnost promena - preduslov fleksibilne proizvodnje. Novi Sad: Prometej
Baldwin, C., i dr. (2000) Managing the value chain. Harvard Business Review, Boston
Chamberlain, N. (1968) Preduzece, mikroekonomsko planiranje i akcije. Beograd: Savremena administracija
Charles, M., Thomas, R. (2002) Managerial economics. New York: McGraw-Hill
Cornes, R. (1992) Duality and modern economics. New York: Cambridge University Press
Frenzel, C.W. (1992) Management of information technology. Danvers, Mass: Boyd Fraser
Galbraith, J.K. (1997) Novac - odakle je došao, gde je otišao. Beograd: Grmeč
Gejts, B. (2001) Poslovanje brzinom misli - korišćenje digitalnog nervnog sistema. Novi Sad: Prometej
Gračanac, A. (2001) Svetsko tržište u uslovima globalizacije. Beograd: Privredna komora Jugoslavije
Guortni, D.D., Strup, R.L. (1996) Ekonomija i prosperitet - šta svako treba da zna o tržišnoj privredi?. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Jovašević, V. (1999) Smisao preobražaja privrede. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Komazec, S., Ristić (2000) Ekonomija kapitala i finansiranje razvoja. Beograd: Viša poslovna škola
Petrović, P. (2000) Upravljanje rizicima na tržištu kapitala. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Ratković-Abramović, M. (2005) Upravljanje dinamikom poslovnog uspeha. Beograd
Rocco, F., i dr. (1998) Poslovni business to business marketing. Zagreb: Školska knjiga
Stavrić, B.J., i dr. (2001) Uloga transfera tehnologije u tranziciji na tržišne uslove privređivanja. Direktor, Beograd, 3
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2008.

Povezani članci

Sociologija (2013)
Poslednji tango u Evrozoni? - pukotine u Evro konstruktu
Radonjić Ognjen, i dr.

Industrija (2004)
Virtuelno poslovanje preduzeća
Petrović Boško, i dr.

Norma (2009)
Izazovi i perspektive upravljanja znanjem
Vučković Željko

prikaži sve [18]