Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 15, br. 2, str. 97-111
Reindustrijalizacija ili preobražaj realnog sektora - uslov prevladavanja krize
Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149038: Srbija i Evropa - ekonomske analize i prognoze

Ključne reči: reindustrijalizacija; reforma realnog sektora; konkurentnost; efikasnost; tehnološka obnova; javne investicije; protekcionizam; sistemski preobražaj
Sažetak
Bez obzira na statističke pomake koji beleži ukupna ekonomska aktivnost i jedva vidljiv oporavak industrije Srbija je još uvek veoma ranjiva na izazove globalne i lokalne ekonomske krize. Pad zaposlenosti i rast nezaposlenosti se nastavlja, makro ekonomski rezultati koji ce tiču spoljnotrgovinskog i fiskalnog deficita, a posebno zarada i standarda ne obećavaju preokret u tekućoj 2010. godini. Većina očiju uprta je u stanje u realnom sektoru, a naročito na mogući oporavak industrije. Međutim, ako ce industrijska proizvodnja i proizvodnja uopšte podstaknu da rade bolje u tekućoj godini nego u prethodnoj to ne mora da znači da je stvar pomerena sa mrtve tačke. Proizvodnja za domaće državne naručioce dobara i usluga, na osnovu javnih investicija, kao i ona koja ce tiče preferencijalnog statusa domaćih izvršilaca, ne može doneti trajne koristi za tržište, efikasnost i međunarodnu konkurentnost privrede Srbije. U isto vreme strane industrijska investicije nikako da ce razmahnu. Zahtevi za protekcionističkom reindustrijalizacijom u krajnjoj liniji samo su zaklon oportunista u ekonomskoj i svakoj drugoj politici. Oni ne mogu dovesti do kvalitetnih promena pozicije privrede Srbije nakon krize. Rekonstrukcija privrede i posebno industrije trebalo bi da je uporedni i komplementarni proces sa ukupnim ekonomskim oporavkom. Naime, samo drugačija, tržišno usmerena konkurentna i ekonomski efikasna industrija može Srbiju pomaći sa margina globalnih i evropskih tokova. To znači da će ce razvoj ekonomije dobrim delom zasnivati na započetim procesima obnove i restrukturiranja, odnosno deregulacije i uspostavljanja vladavine institucija, koje su ključna pretpostavka stvarne reindustrijalizacije i opravka.
Reference
*** (2010) Nepristojna ponuda tajkuna državi. Politika, 25. apr., http://www.b92.net/biz/vesti/srbija
Arandarenko, M., Jorgoni, E., Stubbs, P. (2009) Socijalni uticaji globalne ekonomske krize na zapadni Balkan. u: Vuković D., Arandarenko M. [ur.] Socijalna politika i kriza, Beograd: Fakultet političkih nauka
Cerović, B. Tranzicija u Srbiji i globalna ekonomska kriza. Beograd: Naučno društvo ekonomista
Commision of the European Communities (2006) Commission Staff Working Document. u: Progress Report, Brussels
Draker, P.F. (2005) Upravljanje u novom društvu. Novi Sad: Adizes
Đukić, M.I.L. (2009) Globalna i nacionalna ekonomska kriza - izazov za reforme i održivi rast ekonomije. u: Tomić P., G. Rikalović [ur.] Poslovno okruženje u Srbiji i svetska ekonomska kriza, tematski zbornik, Zbornik apstrakata, Novi Sad, str. 45, u celini objavljeno u elektronskoj formi
Đukić, P. (2007) Tranziciono prestrojavanje zaposlenosti i regionalni razvoj. Ekonomski vidici, vol. 12, br. 1, str. 69-82
Đukić, P.M. (2009) Ekonomski rast, stabilnost i zaposlenost u 2010: kako iz krize (a da to ne vodi u novu)?',. u: Savetovanju NDE, Ekonomska politika za 2010, 26. 12.2009, Ekonomski fakultet, Beograd, uvodni referat na
Đukić, P.M. (2006) Strategije tranzicije između populizma reformi. Ekonomski anali, tematski broj, str. 55-74
Grupa autora (2005) Impact assessment of privatization in Serbia. Belgrade: Privatization Agency of the Republic of Serbia and European Union, Oct., str. 4-5
Grupa autora u: Kako završiti privatizaciju u Srbiji - rezultati i perspektive, zbornik, Beograd: Naučno društvo ekonomista
ILO (2009) The Financial and Economic Crisis', A Decent Work Response. Geneva
Jaumotte, F., Tytell, I. (2007) Globalization of labour. World Economic Outlook, Research Department, Internet materijal
Macar, Lj. (2010) Ekonomska politika u svetlu aktuelne ekonomske kritike. Fokus, jan
Stiglic (2010) Iz krize možda tek posle 2013. Ekonomist magazin, 505, 14. jan
Stiglitz, J. (2009) Globalna kriza, socijalna zaštita i zaposlenost. u: Vuković D., Arandarenko M. [ur.] Socijalna politika i kriza, Beograd: Fakultet političkih nauka
Veljković, S. (2010) Nema posle a ni na crno. Ekonomist magazin, 59, 18, februar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 16.11.2010.