Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 16, br. 4, str. 735-746
Tržište hartija od vrednosti kao faktor razvoja korporativnih preduzeća u Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresakicv@ikomline.net, vazor@agrif.bg.ac.rs, vzaric@agrif.bg.ac.rs
Sažetak
Pored priliva stranih investicija, dugoročni privredni razvoj svih zemalja u tranziciji je u značajnoj meri determinisan i razvojem tržišta hartija od vrednosti, a naročito tržišta akcija. Polazeći od prednosti korporativnih preduzeća u vezi sa mogućnostima prikupljanja sopstvenog kapitala, može se zaključiti da je njihov rast i razvoj izraženo povezan sa razvojem primarnog tržišta akcija. Pored tržišta akcija, u radu će biti razmatran i razvoj tržišta obveznica u Srbiji, kao izuzetno značajne forme zaduživanja koja ima brojne prednosti u odnosu na zaduživanje kod komercijalnih banaka i drugih finansijskih institucija.
Reference
Andrić, J., Vasiljević, Z., Sredojević, Z.J. (2005) Investicije - osnove planiranja i analize. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Brili, R.A., Majers, S.K., Markus, A.Dž. (2010) Osnovi korporativnih finansija peto izdanje. Beograd: Mate
Marjanović, M. (2004) Proces privatizacije i tržišta kapitala u Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj i Sloveniji. Beograd: Beogradska berza
Rappapor, A. (2006) 10 ways to create shareholder value. Harvard Business Review, Reprint R0609C
Uzelac, V. (2008) Pojam i razvoj tržišta kapitala u zemljama u tranziciji. u: Tranzicija, dostizanje EU i povezane teme - Uloga investitora iz Slovenije, Ruske federacije i Austrije, Kopaonik biznis forum 2008, str. 315-324
Zakić, V. (2005) Raspodela dobiti i politika dividendi. Novi Sad: Viša poslovna škola
Živković, B. (2004) Kvalitet korporativnog upravljanja i tržište korporativne kontrole u uslovima tranzicije. u: Medjunarodna konferencija Beogradske berze (III), Beograd, Zbornik radova, str. 74-94
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2012.

Povezani članci

Tehnika (2016)
Korporativno upravljanje kao intelektualna svojina menadžmenta
Rstić Milan J., i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2005)
Novi vidovi finansiranja agroprivrede Srbije
Vasiljević Zorica, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2006)
Model investiranja u poljoprivredno zemljište kao element razvojnog programa
Vasiljević Zorica, i dr.

prikaži sve [28]