Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 17, br. 4, str. 577-591
Značaj i uloga integrisanog ruralnog turističkog proizvoda u Republici Srbiji
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresafinpoljo@eunet.rs, pejanovic@polj.uns.ac.rs, njegovan@polj.uns.ac.rs
Ključne reči: ruralni turizam; Republika Srbija; integrisani ruralni turistički proizvod
Sažetak
Turizam je danas vodeća uslužna privredna delatnost u svetskim okvirima, čini 13 odsto od ukupne svetske industrije usluga, a ova privredna delatnost je pokazala vitalnost u uslovima ekonomske krize. Turizam ima ekonomski, ali i društveni i politički značaj. Ruralni turizam je vrsta turizma koja obuhvata sve turističke aktivnosti koje se odvijaju u ruralnim predelima i koje se mogu uvrstiti u turističku ponudu tih područja. Ruralni turizam najviše doprinosi diverzifikaciji ruralne ekonomije i smanjenju razlika u razvijenosti urbanih i ruralnih sredina. Imajući u vidu da se Republika Srbija nalazi na vodećem mestu u rangu evropskih država u pogledu regionalnih razlika u razvijenosti, kao i da ima prirodne resurse za razvoj ruralnog turizma, ovaj turistički proizvod je postavljen na prioritetno mesto u Strategiji razvoja turizma Republike Srbije, u okviru vidova turizma vezanih za posebna interesovanja turista. Imajući u vidu da je prosečna popunjenost kapaciteta u ruralnom turizmu u Republici Srbiji veoma niska i iznosi svega četiri odsto, a da se na području Republike godišnje organizuje preko 1.500 različitih manifestacija, od kojih se većina održava u ruralnim predelima, u radu se predlaže sinergija ruralnog i manifestacionog turizma u vidu formiranja integrisanog ruralnog turističkog proizvoda. Cilj rada je da prikaže značaj i ulogu integrisanog ruralnog turističkog proizvoda u Republici Srbiji i to sa aspekta povećanja zaposlenosti, povećanja prihoda i porasta životnog standarda stanovnika ruralnih područja, kao i razvoja ovih područja.
Reference
*** (2011) Program razvoja održivog ruralnog turizma u Republici Srbiji. Sl. glasnik RS, br. 85
Bošković, O., Njegovan, Z. (2012) Uticaj turizma na poboljšanje situacije na tržištu rada u Republici Srbiji. u: Turizam - izazovi i mogućnosti (VII), naučni skup sa međunarodnim učešćem, Trebinje, tematski zbornik radova
Bošković, T. (2012) Ekonomski efekti razvoja turizma u ruralnim područjima Srbije. Škola biznisa, (2): 29-34
Cevijć, S., Babović, M., Petrović, M., Bogdanov, N., Vuković, O. (2011) Socijalna isključenost u ruralnim oblastima Srbije. Beograd: UNDP
Čanović, G. (2012) Žene su štedljivije od muškaraca. Politika, Beograd, 04. 10
Muhi, B. (2009) Primena marketinga u seoskom turizmu Vojvodine. Sremska Kamenica: Fakultet poslovne ekonomije
Radović, G., Pejanović, R., Njegovan, Z. (2011) Ruralni turizam - faktor razvoja multifunkcionalne poljoprivrede u Republici Srbiji. u: Savremeni trendovi u evropskoj ekonomiji-implikacije za Srbiju, Novi Sad: Visoka poslovna škola
Radović, G., Pejanović, R., Njegovan, Z. (2012) Etnografske i gastronomske manifestacije kao indikatori razvoja ruralnog turizma u Vojvodini. u: Turizam - izazovi i mogućnosti (VII), naučni skup sa međunarodnim učešćem, Trebinje, tematski zbornik radova
Radović, G., Pejanović, R. (2012) Ruralni turizam kao faktor diversifikacije ruralne ekonomije u Republici Srbiji. u: Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru Dunavskog regiona, međunarodni naučni skup, Tara, rad je u pripremi za objavljivanje
Unković, S. Očekivani pravci razvoja turizma u svetu. u: 45. Sajam turizma u Novom Sadu, 27. septembar 2012.godine, predavanje
Unković, S., Zečević, B. (2011) Ekonomika turizma. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Vlada Republike Srbije (2006) Strategija razvoja turizma Republike Srbije,. Službeni glasnik RS, br.91
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka