Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 9, br. spec. br., str. 221-228
Aktiviranje mikrobioloških procesa zemljišta s ciljem povećanja prinosa krmnih leguminoza
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak
Sažetak
U radu su izneti rezultati ispitivanja uticaja bakterizacije i kalcifikacije na prinos crvene deteline i lucerke kao i na ukupan broj mikroorganizama i broj azotobaktera u rizosfernom zemljištu pod ovim biljnim vrstama. Određena je takođe korelacija između prinosa i brojnosti mikroorganizama. U rizosfernom zemljištu crvene deteline na varijantama sa kalcifikacijom i bakterizacijom povećan je i ukupan broj mikroorganizama i broj azotobaktera a u rizosfernom zemljištu pod lucerkom povećan je samo broj azotobaktera. U odnosu na kontrolu, prinos sirove krme je povećan kod obe biljne vrste. Utvrđena je pozitivna korelacija između prinosa sirove krme crvene deteline broja azotobaktera i ukupnog broja mikroorganizama kao i između prinosa sirove krme lucerke i broja azotobaktera.
Reference
Alexander, M. (1977) Introduction to soil microbiology. New York, itd: Wiley
Đukić, D. (2002) Biljke za proizvodnju stočne hrane. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Erić, P. (1995) Tehnologija gajenja lucerke - agrotehnika. u: Đukić D. i Erić P. [ur.] Lucerka, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, str. 43-86
Govedarica, M.M., Jarak, M.N., Milošević, N.A. (1993) Mikrobiološke karakteristike zemljišta Vojvodine. u: Kastori Rudolf [ur.] Teški metali i pesticidi u zemljištu - teški metali i pesticidi u zemljištima Vojvodine, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 259-268
Govedarica, M.M., Jarak, M.N. (1995) Mikrobiologija zemljišta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Govedarica, M.M., Milošević, N.A., Jarak, M.N., Jeličić, Z. (1996) Diazotrophs and their activity in maize. u: 2nd European nitrogen fixation conference, Poznan, Poland, 8.-13.09. - abstract book, str. 188
Govedarica, M.M., Milošević, N.A., Jarak, M.N., Đurić, S., Jeličić, Z., Kuzevski, J., Đorđević, S. (2002) Primena biofertilizatora, biostimulatora i biopesticida u poljoprivrednoj proizvodnji. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 37, str. 85-95
Jarak, M.N., Redžepović, S., Govedarica, M., Milošević, N. (1992) Istraživanja kompatibilnosti između nekih sorata graška i sojeva (Rhizobium leguminosarum). Savremena poljoprivreda, (40) 1-2 str. 149-153
Jarak, M.N., Govedarica, M., Milošević, N., Molnar, I., Đurić, S., Kurjački, I. (1999) Mikrobiološka svojstva zemljišta u zavisnosti od načina obrade. Traktori i pogonske mašine, vol. 4, br. 4, str. 171-176
Jarak, M.N., Govedarica, M., Milošević, N., Belić, M., Đurić, S., Jeličić, Z. (2002) Microbiological and chemical properties of arenosol in dependens of phosphpgypsum, manure and peat. u: Proceedings, pp 411. 6th International Symposium Interdisciplinary Regional Research Hungary-Romania-Yugoslavia, Novi Sad, 3-4. 0ctober
Jarak, M.N., Đukić, D., Govedarica, M., Milošević, N., Jeličić, Z., Đurić, S. (2003) Production of lucerne as affected by bacterization and liming. Grassland Science in Europe, vol. 8, 641-644
Jarak, M.N., Đurić, S. (2004) Praktikum iz mikrobiologije. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Milić, V.M., Jarak, M., Mrkovački, N. (2001) Mikrobiološka đubriva u proizvodnji pasulja, graška i lucerke. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 35, str. 75-82
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Jarak, M.N. (2002) Effect of prometryn on microbial activity of soil under soybean and sunflower. u: Albanis T. [ur.] 22nd European Conference on Pesticides and Related organic Micropollutants in the Environment, Corfu, Greece, 225-29. sept. - Proceedings, Ioannina, Corfu, Greece: University of Ioannina, str. 336-338
Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Ubavić, M., Hadžić, V.B., Nešić, L.M. (2003) Mikrobiološke karakteristike zemljišta - osnova za kontrolu plodnosti. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 39, str. 93-100
Paul, E.A., Clark, F.E. (1989) Soil microbiology and biochemistry. New York-San Diego, itd: Academic Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 06.06.2009.

Povezani članci