Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 9, br. spec. br., str. 263-272
Uloga fosfora u proizvodnji stočne hrane na travnjacima
aInstitut za istraživanje u poljoprivredi Srbije, Centar za krmno bilje, Kruševac
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
Navedeni su brojni rezultati istraživanja uticaja fosfornih đubriva na florističke promene, botanički sastav i prinos prirodnih i sejanih travnjaka u brdsko-planinskom području Srbije.Prirodni travnjaci su floristički složene zajednice ali su im prinosi vrlo niski (1,8 t/ha livade i 0,5 t/ha pašnjaci). Fosforna đubriva sama ili u kombinaciji sa kalijumovim utiču na povećanje udela leguminoza ako ih ima u sastavu. U tom slučaju utiču i na povećanje prinosa. Đubrenje travno-leguminoznih smeša samo sa PK doprinosi povećanju udela leguminozne komponente. Zahvaljujući tome unošenje P80K80 u prve dve godine obezbeđuje veće prinose od primene N80P80K80. Dok u smeši ima leguminoza (>20%) preporučuje se PK đubrenje, a kada leguminoza nema ili su nestale iz smeše prednost se daje azotnom đubrivu.
Reference
Cooke, G.W. (1976) Fertilizing for maximum yiled. London: Crosby Lockwood Staples, 297
Đorđević, V., Mijatović, M. (1965) Uticaj đubriva na produktivnost, botanički sastav i kvalitet sena livada tipa Nardetum strictae / Effect of fertilization on the productivity, botanical composition and quality of hay on Nardetum strictae meadow. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 18, No 59, 3-21
Epstein, E. (1972) Mineral nutrition of plants: Principles and perspectives. New York, itd: Wiley, 412
Holmes, W. (1994) Grass: Its production an utilization. Oxford, UK, itd: Blackwell Scientific Publications, 306
Jeremić, D., Stošić, M. (1978) Specifičnost delovanja fosfora na neke karakteristike lucerke i crvene deteline. u: III Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju, Bled, Zbornik radova, 93-95
Jeremić, D., Stošić, M. (1981) Proučavanje uticaja različitih nivoa azota u ishrani vrsta iz familije Fabaceae i Poaceae - II uticaj na hemijski sastav. Agrohemija, No 11-12, 433-439
Mijatović, M., Radojević, D., Šošić, S. (1968) Uticaj mineralnih đubriva na produktivnost i floristički sastav pašnjaka tipa Agrostidetum vulgareae. Zbornik naučnih radova Zavoda za krmno bilje, Kruševac, sv. II i III, 65-76
Mijatović, M., Pavešić-Popović, J. (1972) Uticaj vremena unošenja NPK mineralnih đubriva na prinos tipova brdskih livada Agrostidetum vulgaris i Chrysopogonetum grylli. Arhiv za poljoprivredne nauke, god. 25, sv. 91, str. 84-96
Pavešić-Popvić, J., Stošić, M. (1976) Racionalno đubrenje sejanih travnjaka kao faktor visoke i ekonomične proizvodnje kvalitetne stočne hrane. Poljoprivreda, vanredna sveska, 24-30
Radojević, D. (1968) Prilog proučavanju privođenja kulturi humusno-silikatnih zemljišta - uticaj jednokratnog đubrenja mineralnim i organskim đubrivima i kalcifikacije na prinos i kvalitet sena i botanički sastav veštačkog travnjaka. Zbornik naučnih radova Zavoda za krmno bilje, Kruševac, sv. II i III, 143-154
Radojević, D. (1972) Uticaj mineralnih đubriva na prinos, botanička svojstva i proizvodno-kvalitetnu vrednost pašnjaka tipa Nardetum strictae na Kopaoniku. Arhiv za poljoprivredne nauke, sv. 91, 100-109
Radojević, D. (1972) Melioracije travnjaka tipa Nardetum strictae na Koponiku. Arhiv za poljoprivredne nauke, sv. 92, 3-35
Radojević, D., Stošić, M., Mladenović, R. (1973) Uticaj mineralnih đubriva na florističke promene prirodnih travnjaka u brdsko-planinskom području. u: Jugoslovenski simpozijum o borbi protiv korova u brdsko-planinskim područjima, Sarajevo, 171-177
Radojević, D., Stošić, M., Mladenović, R. (1974) Uticaj oblia fosfora iz kompleksnih đubriva i vremena upotrebe na produktivnost veštačkog travnjaka. Arhiv za poljoprivredne nauke, sv. 97, 109-119
Radojević, D., Đorđević, V., Popović, Ž. (1975) Prilog proučavanju uticaja N, P i K hraniva u različitim količinama na produktivnost veštačkog travnjaka na humusno-silikatnom zemljištu. Arhiv za poljoprivredne nauke, sv. 103, 3-14
Radojević, D., Mladenović, R. (1975) Uticaj dugogodišnje primene fosfora i kreča na produktivnost pašnjaka biljne zajednice Nardetum stricte. Arhiv za poljoprivredne nauke, sv. 101, 45-54
Radojević, D., Stošić, M., Mladenović, R. (1980) Floral and productive changes of Nardetum strictae as sociation on Kopaonik Mt. (1 600 m above sea level) caused by fertilization. u: General meeting of the EGF (8th), Zagreb, 163-169
Stošić, M. (1975) Uticaj višegodišnje primene mineralnih đubriva na prinos prirodne livade tipa Danthonietum calycinae. u: II jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju, Ohrid, 64-66
Stošić, M., Jeremić, D. (1981) Proučavanje uticaja različitih nivoa azota u ishrani vrsta iz familije Fabaceae i Poaceae - I uticaj na prinos. Agrohemija, No 11-12, 423-431
Stošić, M., Mrfat-Vukelić, S., Mladenović, R., Lazarević, D. (1992) Uticaj đubrenja na prinos smeš u planinskom području. u: VII jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju, Kruševac - Zbornik izvoda radova, 19-20
Stošić, M. (1990) Influence of mineral fertilizers on yield and quality of legume-grasas mixtures and on the status of phosphorus in the soil. u: International Symposium (2nd) Plant-Soil Interaction at Low pH, Beckley, USA, 75
Stošić, M., Radojević, D., Mladenović, R. (1974) Proučavanje uticaja fosfata različite rastvorljivosti u kompleksnim đubrivima i vremena primene na produktivnost prirodne livade. Agrohemija, br. 7-8, str. 251-262
Stošić, M. (1972) Uticaj mineralnih đubriva na botanički sastav i produktivnost livada tipa Danthonietum calycinae na Sjeničko-peštarskoj visoravni. Arhiv za poljoprivredne nauke, sv. 91, str. 97-106
Stošić, M. (1974) Uticaj mineralnih đubriva na prinos i floristički sastav brdske livade tipa Danthonietum calycinae. Arhiv za poljoprivredne nauke, sv. 97, 121-147
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 06.06.2009.

Povezani članci